WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

IMG_6577.jpg [184.27 KB]GRZEGORZ KUBIT
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Staszica 2 (parter)
e-mail: kt@um.krosno.pl
pokój 10 (parter)

 


REFERAT PRAW JAZDY I TRANSPORTU

MARCIN MACHOWSKI
Kierownik Referatu
pokój nr 8
tel. 13 47 436 72

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego osób i rzeczy,
 • nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi transport drogowy osób i rzeczy,
 • udzielanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasto Krosno.

RENATA KOZAK
pokój nr 8
tel. 13 47 436 72

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie profili kandydata na kierowcę (pkk),
 • wydawanie i wymiana praw jazdy,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydawanie skierowań dla kierowców na badania lekarskie, psychologiczne lub egzamin sprawdzający.

RAFAŁ BŁAŻ
pokój nr 8
tel. 13 47 436 72

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie profili kandydata na kierowcę (pkk),
 • wydawanie i wymiana praw jazdy,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym,
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydawanie skierowań dla kierowców na badania lekarskie, psychologiczne lub egzamin sprawdzający.

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW

ELŻBIETA BAŁUKA
pokój nr 9
tel. 13 47 436 73

ZAKRES SPRAW:

 • rejestracja pojazdów.

JOANNA SZKLARSKA
pokój nr 9
tel. 13 47 436 73

ZAKRES SPRAW:

 • rejestracja pojazdów.

KAMIL ZBIEĆ
pokój nr 9
tel. 13 47 436 73

ZAKRES SPRAW:

 • rejestracja pojazdów.

WYREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA SPRZEDAŻY, ADNOTACJE, STACJE KONTROLI POJAZDÓW, OSK

KATARZYNA ALBRYCHT
pokój nr 10
tel. 13 47 436 74

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji wykładowców i instruktorów nauki jazdy,
 • prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego (gaz, hak, VAT, inne),
 • zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

EWA SZPIECH
pokój nr 10
tel. 13 47 436 74

ZAKRES SPRAW:

 • nakładanie kar za niedopełnienie obowiązku zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego (gaz, hak, VAT, inne),
 • zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie