WYDZIAŁ DROGOWNICTWA

IMG_6622_20210426112039.jpg [181.14 KB]BEATA PAWŁOWSKA - NICAŁEK
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Staszica 2 (I piętro)
pokój 16 (I piętro)
e-mail: wd@um.krosno.pl

 


EWA KUŚNIERCZYK
pokój nr 16 (I piętro)
tel. 13 47 436 16

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem reklam w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą pasa drogowego,
 • wydawanie abonamentów zerowych,
 • prowadzenie ogólnych spraw wydziału.

STANISŁAW STĄCZEK
pokój nr 17 (I piętro)
tel. 13 47 436 17

ZAKRES SPRAW:

 • nadzorowanie i prowadzenie inwestycji drogowych,
 • nadzorowanie akcji zimowej.

PIOTR KUSTROŃ
pokój nr 17 (I piętro)
tel.13 47 436 17

ZAKRES SPRAW:

 • nadzorowanie i prowadzenie inwestycji drogowych,
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie zadań inwestycyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji dla robót podlegających zgłaszaniu.

LUDWIKA DĘBIEC
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 18

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z opłatami parkingowymi,
 • rozliczanie wpływów z parkometrów,
 • przygotowywanie dokumentów dla sporządzenia tytułów komorniczych.

MAŁGORZATA STACHOWSKA
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 18

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
 • uzgadnianie lokalizacji zjazdów,
 • wydawanie pozwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

JAKUB JASKULSKI
pokój nr 19 (I piętro)
tel. 13 47 436 19

ZAKRES SPRAW:

 • przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych,
 • przygotowywanie umów z Wykonawcami,
 • udział w komisjach przetargowych.

BOŻENA PELCZAR
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 31

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
 • wykonywanie objazdów dróg,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą materiałów rozbiórkowych.

MAREK RUCHLEWICZ
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 31

ZAKRES SPRAW:

 • przygotowywanie materiałów przetargowych na prace projektowe,
 • przygotowywanie materiałów do pozwoleń na budowę, w tym ZRID-ów (Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych),
 • koordynacja przebiegu prac projektowych (bezpośredni kontakt z projektantami i zainteresowanymi stronami),
 • koordynacja zadań mostowych.

MONIKA WÓJCIK
pokój nr 15 (parter)
tel. 13 47 436 31

ZAKRES SPRAW:

 • rozliczenia finansowe,
 • sprawozdawczość wydziału,
 • prowadzenie ogólnych spraw wydziału z zakresu finansów.

LESZEK ZIARKOWSKI
pokój nr 15 (parter)
tel.13 47 436 31

ZAKRES SPRAW:

 • przygotowywanie materiałów do przetargów na prace projektowe,
 • koordynacja przebiegu prac projektowych (bezpośredni kontakt z projektantami i zainteresowanymi stronami),
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie zadań inwestycyjnych,
 • przygotowywanie materiałów do pozwoleń na budowę, w tym ZRID-ów (Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych),
 • koordynacja zadań drogowych.

PRZEMYSŁAW SZKLARSKI
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 33

ZAKRES SPRAW:

 • przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych,
 • koordynacja przebiegu prac projektowych (bezpośredni kontakt z projektantami i zainteresowanymi stronami),
 • koordynacja zadań utrzymaniowych na obiektach mostowych,
 • koordynacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

PIOTR DZIUGAN
pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 33

ZAKRES SPRAW:

 • przygotowywanie materiałów do postępowań przetargowych,
 • obsługa gwarancyjna zrealizowanych inwestycji,
 • koordynacja prac utrzymaniowych na obiektach mostowych,
 • koordynacja inwestycji drogowych,
 • przygotowywanie dokumentacji dla robót podlegających zgłaszaniu.

PAULINA KOPACZ
pokój nr 19 (I piętro)
tel. 13 47 436 19

ZAKRES SPRAW:

 • pomoc administracyjna.

ADRIAN KUJDA

pokój nr 14 (parter)
tel. 13 47 436 18

ZAKRES SPRAW:

 • pomoc administracyjna.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie