STRAŻ MIEJSKA

IMG_6591.jpg [131.63 KB]TOMASZ WAJDOWICZ
KOMENDANT
ul. Staszica 2 (niski parter)
e-mail: sm@um.krosno.pl
tel. 13 43 204 14 lub 13 47 43 607
pokój 6 (niski parter)

TELEFON ALARMOWY 986 (nie wszystkie sieci komórkowe obsługują ten numer alarmowy)

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
 • współpraca z KMP, PSP, radami dzielnic i osiedli,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Obserwacji Wizyjnej,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień,
 • organizacja i planowanie zabezpieczania uroczystości, marszy, biegów, wyścigów, itp.

REFERAT PATROLOWO-INTERWENCYJNY

SŁAWOMIR LECHOWICZ
Kierownik Referatu
pokój nr 5
tel. 13 43 204 14
13 47 436 07

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie zgłoszeń o wykroczeniach, udzielanie informacji i wyjaśnień,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu mandatowym,
 • prowadzenie spraw dotyczących rzeczy znalezionych.

TADEUSZ DENDURA
pokój nr 4
tel/fax: 13 47 436 28

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw w postępowaniu mandatowym,
 • sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu rejonowego w Krośnie,
 • zabezpieczanie imprez i uroczystości na terenie miasta.

PIOTR KRUKIEREK
pokój nr 7
tel/fax: 13 47 436 08

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem właścicieli pojazdów, dostęp do bazy CEPiK,
 • obsługa programu komputerowego e-Mandat, obsługa kluczy cyfrowych,
 • obsługa informatyczna wydziału.

ANNA SĘP
pokój nr 7
tel: 13 47 436 08

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenie spraw ogólnych wydziału,
 • sprawozdawczość wydziału, dostęp do bazy CEPiK.

FUNKCJONARIUSZE PRACUJĄCY W TERENIE

ANDRZEJ FRYDRYCH
LESZEK ŁAPKA
ANDRZEJ LORENC
PIOTR GORCZYCA
LUDWIK SZARO
TADEUSZ WIERDAK
MAREK ROBÓTKA
PIOTR LECHOWICZ
MAREK BETLEJ
BARTŁOMIEJ GONET
PIOTR GUNIA
MARIUSZ NOWOTARSKI
MATEUSZ WAJDA
MACIEJ ROHAN
MARCIN STEC

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie patroli pieszych i zmotoryzowanych,
 • dokonywanie kontroli posesji i placówek handlowych w zakresie przestrzegania przez ich właścicieli przepisów porządkowych,
 • odławianie i transport zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących rannych lub stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • zabezpieczanie imprez i uroczystości na terenie miasta,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wykroczeniach, udzielanie informacji i wyjaśnień.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie