MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

IMG_2500 (2)_20210427133349.jpg [173.70 KB]dr MARTA RYMAR

Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie pełni funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

 

 

 

 

Tymczasowy adres siedziby MKZ:

Urząd Miasta Krosna
ul. Staszica 2,
38–400 Krosno

tel. 697 033 440

ZAKRES SPRAW:

  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
  • nadzorowanie zasobu zabytkowego miasta,
  • realizacja Programu opieki nad zabytkami,
  • prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
  • udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna,
  • wydawanie decyzji konserwatorskich w sprawie umieszczania urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie