MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

IMG_2500 (2)_20210427133349.jpg [173.70 KB]MARTA RYMAR

Sprawy z zakresu ochrony zabytków realizowane dotychczas przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, od 27 lipca 2021 są realizowane przez Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Tam też należy kierować wszelką korespondencję.

 

 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

ul. Piłsudskiego 19
38-400 Krosno
tel. 13 43 241 88

 

 

ZAKRES SPRAW:

  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
  • nadzorowanie zasobu zabytkowego miasta,
  • realizacja Programu opieki nad zabytkami,
  • prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
  • udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna,
  • wydawanie decyzji konserwatorskich w sprawie umieszczania urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie