Projekt "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO"

Dokumenty opracowane w ramach projektu:


Program pomocowy
"Rozwój lokalny" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 

Termin naboru wniosków o dofinansowanie (II etap)
30 października 2020 r. Nabór skierowany jest do 54 miast, których zarysy projektów zostały najlepiej ocenione w pierwszym etapie naboru. Do dofinansowania zostanie wybranych ok. 15 projektów. 
 
Finansowanie
Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro. Poziom dofinansowania - do 100% kosztów kwalifikowalnych. 
 
Cele projektu
Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb obywateli. 
 
Zakres tematyczny
Dla realizacji celów zostaną zaplanowane kompleksowe, zintegrowane działania, umożliwiające spójny rozwój miasta i poprawę sytuacji mieszkańców w następujących obszarach problemowych:
  • środowiskowym,
  • społecznym,
  • gospodarczym,
  • przestrzennym,
  • finansowania rozwoju miasta,
  • kulturowym,
  • inteligentnego zarządzania miastem.
 
Działania zostaną poprzedzone pogłębioną diagnozą społeczno - gospodarczą miasta. W ramach przygotowania projektu zostaną opracowane dokumenty o charakterze strategicznym - Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego, które wraz z kompletną propozycją projektu będą podlegały ocenie w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie. 
  
Proces partycypacji społecznej
Wszystkie dokumenty tworzone w ramach projektu, w tym działania projektowe będą tworzone w procesie szerokiej partycypacji społecznej, zapewniającym mieszkańcom współdecydowanie o przyszłości Krosna.
Informacje w tym zakresie publikowane są w "Aktualnościach".
 
 
Projekt
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie