1822514636.jpg
15.09.2020

Znamy cele nowej ścieżki rozwoju Krosna

Od kilku miesięcy Zespół Miejski i Rada Rozwoju Krosna intensywnie pracują nad nową ścieżką rozwoju naszego miasta. Na podstawie szczegółowej diagnozy problemów, opinii i uwag zgłaszanych przez mieszkańców w badaniach ankietowych i konsultacjach, a także wniosków z pracy warsztatowej, zostały wypracowane propozycje celów rozwojowych. O to, w jakim stopniu odpowiadają one na potrzeby społeczności lokalnej i jak można je udoskonalić, zapytaliśmy mieszkańców.

Konsultacje społeczne celów rozwoju Krosna były prowadzone od 21 sierpnia do 1 września 2020 r. za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych. W odniesieniu do każdego zaproponowanego celu zapytano mieszkańców o to, w jakim stopniu zgadzają się z jego brzmieniem, a w pytaniu otwartym poproszono o ocenę celu, propozycje uwag i zmian. W pytaniu podsumowującym mieszkańcy mogli zgłaszać dodatkowe uwagi, np. wskazując jakich elementów brakuje, co wymaga uzupełnienia.

W konsultacjach wzięło udział 105 osób. Wszystkie zaproponowane cele zostały zaakceptowane zdecydowaną większością głosów, a liczba głosów pozytywnych oraz komentarze głosujących pozwoliły na ustalenie hierarchii celów, która znajdzie odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Krosna.


CEL 1: ZARABIAJ W KROŚNIE

Miasto ze stabilną, konkurencyjną i innowacyjną gospodarką, opartą na wiedzy i potencjale mieszkańców.

CEL 2: MIESZKAJ W ZIELONYM KROŚNIE
Miasto zatopione w zieleni, umożliwiające życie w zdrowym i bezpiecznym środowisku, z dostępną i zróżnicowaną ofertą mieszkań, domów i terenów pod inwestycje mieszkaniowe, bogatą ofertą usług komunalnych i wdrożonymi rozwiązaniami z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej.

CEL 3: ŻYJ AKTYWNIE W KROŚNIE
Miasto zaprojektowane razem z mieszkańcami, z przyjaznymi i atrakcyjnymi przestrzeniami do rekreacji, bogatą ofertą edukacji dla wszystkich, z dobrej jakości usługami publicznymi, odpowiadającymi na potrzeby mieszkańców w każdym wieku.

CEL 4: DECYDUJ O KROŚNIE
Miasto ludzi zaangażowanych w kreowanie rozwoju inteligentnego miasta, dumnych ze swojej tożsamości i aktywnie włączających się w zarządzanie miastem.

CEL 5: ZAPRASZAJ DO KROSNA
Miasto, które potrafi wypromować swoje niezwykłe dziedzictwo kulturowe, przemysłowe i przyrodnicze, wspierając rozwój turystycznej marki Krosna.


Szczegółowy raport z konsultacji - do pobrania.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie