431140901.jpg
04.08.2020

Zatrzymanie młodych nadrzędnym wyzwaniem Krosna

W ramach prac nad projektem „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” w dniach od 24 do 31 lipca 2020 r. mieszkańcy brali udział w tworzeniu rankingu kluczowych wyzwań Krosna. Lista 10 kluczowych wyzwań została wypracowana przez Zespół Miejski. Mieszkańcy za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych mieli możliwość uszeregowania wyzwań od najważniejszego do najmniej ważnego. 

 

W ankiecie wzięło udział 99 osób.

Za każdą odpowiedź przyznawane były punkty: od 10 – wyzwanie wskazane jako najważniejsze do 1 – wyzwanie wskazane jako najmniej ważne. Wyzwania zostały uszeregowane w rankingu na podstawie sumy uzyskanych punktów. 

 

Oto wyniki głosowania:

  1. Powstrzymanie odpływu młodych mieszkańców oraz stworzenie warunków do osiedlania się nowych mieszkańców.
  2. Tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP,  pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmacniania roli Krosna jako subregionalnego ośrodka handlu i usług.
  3. Systematyczna poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie dostępności atrakcyjnych terenów zieleni i zasobów przyrodniczych, jako elementów wpływających na jakość życia mieszkańców.
  4. Konsekwentne budowanie marki Krosna jako kluczowego ośrodka edukacyjnego o zasięgu subregionalnym, rozwój współpracy uczelni i szkół z biznesem.
  5. Budowa marki Krosna i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców.
  6. Poprawa dostępności komunikacyjnej i wdrażanie modelu zrównoważonego transportu miejskiego.
  7. Świadome wdrażanie nowoczesnej polityki mieszkaniowej wspierającej procesy rozwojowe miasta.
  8. Zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług dostarczanych przez samorząd, a także szerokie wykorzystanie angażujących form komunikacji na linii miasto – mieszkańcy.
  9. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w różnych aspektach życia (m.in. zapobieganie przestępczości, bezpieczeństwo drogowe, zdrowotne, powodziowe).
  10. Tworzenie partnerskich relacji z gminami sąsiednimi i rozwijanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla poprawy jakości oraz racjonalizacji kosztów świadczenia usług publicznych  (np. transport publiczny, gospodarka odpadami, jakość powietrza, oferta turystyczna).

 

Zatrzymanie młodych nadrzędnym wyzwaniem Krosna - zdjęcie w treści

Kliknij, aby powiększyć

Ranking wyzwań Krosna zostanie uwzględniony w postającym Planie Rozwoju Lokalnego.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie