1937239212.jpg
24.07.2020

Krótka ankieta o wyzwaniach Krosna

Pomyśl o Krośnie – jakie jest dzisiaj, a jakim chcesz je widzieć za 10 lat. W drodze do celu mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Pomóż nam ustalić ich ranking.

 
 
Na ostatnich spotkaniach warsztatowych Zespół Miejski, który tworzy Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego dla Krosna wypracował kluczowe wyzwania rozwojowe miasta. Zapraszamy mieszkańców do wspólnego ustalenia ich rangi. Które wyzwanie jest Waszym zdaniem najważniejsze, a jego realizacja w największym stopniu przyczyni się do rozwoju Krosna? Jak uszeregować pozostałe wyzwania?
 
Na odpowiedzi czekamy do 31 lipca 2020 r.
 
Przeanalizuj 10 kluczowych wyzwań i wypełnij ankietę na Portalu Konsultacji Społecznych:
 
 
LISTA KLUCZOWYCH WYZWAŃ (w porządku alfabetycznym)
 
  • Budowa marki Krosna i nowoczesny marketing oferty kulturalno – turystycznej, lepsze dostosowanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb różnych grup mieszkańców
  • Konsekwentne budowanie marki Krosna jako kluczowego ośrodka edukacyjnego o zasięgu subregionalnym, rozwój współpracy uczelni i szkół z biznesem
  • Poprawa dostępności komunikacyjnej i wdrażanie modelu zrównoważonego transportu miejskiego
  • Powstrzymanie odpływu młodych mieszkańców oraz stworzenie warunków do osiedlania się nowych mieszkańców
  • Systematyczna poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie dostępności atrakcyjnych terenów zieleni i zasobów przyrodniczych, jako elementów wpływających na jakość życia mieszkańców
  • Świadome wdrażanie nowoczesnej polityki mieszkaniowej wspierającej procesy rozwojowe miasta
  • Tworzenie partnerskich relacji z gminami sąsiednimi i rozwijanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla poprawy jakości oraz racjonalizacji kosztów świadczenia usług publicznych  (np. transport publiczny, gospodarka odpadami, jakość powietrza, oferta turystyczna)
  • Tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP,  pozyskiwania innowacyjnych inwestorów oraz wzmacniania roli Krosna jako subregionalnego ośrodka handlu i usług
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w różnych aspektach życia (m.in. zapobieganie przestępczości, bezpieczeństwo drogowe, zdrowotne, powodziowe)
  • Zwiększenie roli i odpowiedzialności mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, kształtowania przestrzeni publicznych, usług dostarczanych przez samorząd, a także szerokie wykorzystanie angażujących form komunikacji na linii miasto - mieszkańcy
 
  
Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, który zostanie zgłoszony do konkursu w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie