RZĄDOWY FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH

Miasto Krosno otrzymało dotację w wysokości 11 812 815,00 zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to program w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki można przeznaczyć na wydatki majątkowe.


Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało na dofinansowanie następujących zadań:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna - os. Tysiąclecia w rejonie ulic Kolejowa, Naftowa, Mirandoli Pika – Zad. 1 etap I”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 371 430,54 zł
  Całkowita wartość zadania: 379 230,99 zł
 • „Modernizacja Parku przy ul. Okrzei w Krośnie - modernizacja alejek parkowych etap I”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 93 148,64 zł
  Całkowita wartość zadania: 93 148,64 zł
 • „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie - montaż elementów BRD”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 99 359,40 zł
  Całkowita wartość zadania: 99 359,40 zł
 • „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 430 238,20 zł
  Całkowita wartość zadania: 56 065 507,09 zł
 • „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie - etap II”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 535 379,85 zł *
  Całkowita wartość zadania: 6 817 777,66 zł *
  * stan na dzień 26.08.2021 r.
 • „Modernizacja Parku przy ul. Okrzei w Krośnie - modernizacja alejek parkowych”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 144 999,93 zł
  Całkowita wartość zadania: 144 999,93 zł
 • „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 125 335,95 zł *
  Całkowita wartość zadania: 154 163,21 zł *
  * stan na dzień 26.08.2021 r.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie