RZĄDOWY FUNDUSZ INICJATYW LOKALNYCH

Miasto Krosno otrzymało dotację w wysokości 11 812 815,00 zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to program w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki można przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Otrzymane wsparcie przeznaczone zostało na dofinansowanie następujących zadań:

 • „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna - os. Tysiąclecia w rejonie ulic Kolejowa, Naftowa, Mirandoli Pika – Zad. 1 etap I”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 371 430,54 zł
  Całkowita wartość zadania: 394 062,54 zł*
 • „Modernizacja Parku przy ul. Okrzei w Krośnie - modernizacja alejek parkowych etap I”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 93 148,64 zł
  Całkowita wartość zadania: 93 468,44 zł*
 • „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie - montaż elementów BRD”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 99 359,40 zł
  Całkowita wartość zadania: 8 369 398,36 zł*
 • „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 430 238,20 zł
  Całkowita wartość zadania: 56 902 545,12 zł *
 • „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 813 008,13 zł
  Całkowita wartość zadania: 5 408 324,15 zł *
 • „Modernizacja Parku przy ul. Okrzei w Krośnie - modernizacja alejek parkowych”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 144 999,93 zł
  Całkowita wartość zadania: 199 293,74 zł *
 • „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 200 000,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 393 541,83 zł *
 • „Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 55 540,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 120 540,00 zł *
 • „Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 370 630,09 zł
  Całkowita wartość zadania: 7 157 027,35 zł *
 • „Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 334 460,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 2 096 077,80 zł *
 • „Modernizacja Hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 100 000,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 411 956,96 zł *
 • „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 400 000,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 718 805,84 zł *
 • „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”
  Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 400 000,00 zł
  Całkowita wartość zadania: 927 002,92 zł *

* stan na dzień 31.12.2021 r.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie