Miasto Krosno uzyskało dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029. W zakresie niniejszego programu Dofinansowanie żłobka z programu „ Maluch+” 2022- 2029 – na realizację zadania „Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie” zostały przyznane środki finansowe z FERS i KPO.

Logotypy - Maluch +.jpg [22.59 KB]


W zakresie prac adaptacyjnych zostały wykonane określone zadania:

  1. Wykonanie remontu pomieszczenia sali dla dzieci na parterze budynku.
  2. Wykonanie pochylni zewnętrznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  3. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw w istniejącym patio.
  4. Wykonanie zewnętrznej wiaty na wózki.
  5. Zakup mebli i wyposażenia sali dydaktycznej.
  6. Zakup sprzętu RTV/AGD.
  7. Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
  8. Zakup wyposażenia placu zabaw.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Celem projektu było utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
Inwestycja zapewnia nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i w znacznym stopniu zaspokaja zapotrzebowanie w mieście Krośnie na tego typu działalność. Zorganizowanie nowych miejsc opieki żłobkowej zapewnia mocne wsparcie rodzin i pozwala obydwojgu rodzicom na podjęcie pracy lub powrót do aktywności zawodowej.

Całkowita wartość zadania: 509 749,91 zł
Środki dofinansowania z KPO: 411 099,24 zł
Środki własne: 98 650,67 zł
Środki dofinansowania z FERS na funkcjonowanie w okresie 36 miesięcy: 752 400,00 zł

#FunduszeUE #Fundusze Europejskie #NextGenerationEU

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie