Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
27.10.2022

Rozbudowa ulicy Paderewskiego w Krośnie wraz z budową mostu

Rozpoczęła się realizacja inwestycji dotyczącej rozbudowy ulicy Paderewskiego w Krośnie wraz z budową nowego mostu przez potok Lubatówka.

Opis projektu:
Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka
Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Informacja o projekcie:

 • Wartość całkowita projektu: 5 062 946,45 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 099 819,00 zł
 • Wkład własny: 2 963 127,45 zł
 • Beneficjent: Miasto Krosno
 • Obszar projektowy: Drogi i transport
 • Kategoria: Inwestycyjny
 • Okres realizacji: od 12.10.2022 do 26.10.2023

Inwestycja obejmuje:

 • rozbudowę drogi gminnej - ulicy I. J. Paderewskiego na długości 117,50 mb (od km 0+190,00 do km 0+307,50),
 • rozbiórkę istniejącego będącego w bardzo złym stanie technicznym mostu na potoku Lubatówka i budowę w jego miejscu nowego mostu,
 • budowę lewostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi głównej (117,50 mb),
 • budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi głównej (113,00 mb),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką.

W dniu 21 marca 2022 r. pomiędzy Miastem a Wojewodą Podkarpackim została podpisana umowa nr RFRD – G25/A/2022 w sprawie dofinansowania realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 12 października 2022 r. została zawarta umowa z wyłonionym w przetargu Wykonawcą robót – Primost Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie