AKTUALNOŚCI

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1. Rusza kolejny projekt realizowany w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna - Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.
W ramach projektu oferowane są:
1) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie 23 050,00 zł;
2) wsparcie pomostowe w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc - łączna wartość wsparcia 31 200,00 zł;
3) szkolenia.
Projekt skierowany jest do osób:
1) bezrobotnych lub biernych zawodowo;
2) powyżej 30 roku życia;
3) zamieszkujących województwo podkarpackie, gminę: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;
4) które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
5) należących do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
     a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
     b) osoby długotrwale bezrobotne,
     c) osoby z niepełnosprawnościami,
     d) osoby o niskich kwalifikacjach,
     e) kobiety.
Rekrutacja trwa od dnia 24.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).
Projekt realizowany jest przez firmę STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.


Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://wsparciemofkrosno.stawil.pl/

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1. Rusza kolejny projekt realizowany w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna - Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.
W ramach projektu oferowane są:
1) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w kwocie 23 050,00 zł;
2) wsparcie pomostowe w maksymalnej wysokości 2 600,00 zł netto na miesiąc - łączna wartość wsparcia 31 200,00 zł;
3) szkolenia.
Projekt skierowany jest do osób:
1) bezrobotnych lub biernych zawodowo;
2) powyżej 30 roku życia;
3) zamieszkujących województwo podkarpackie, gminę: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;
4) które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów w ramach RPO WP 2014-2020;
5) należących do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
     a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
     b) osoby długotrwale bezrobotne,
     c) osoby z niepełnosprawnościami,
     d) osoby o niskich kwalifikacjach,
     e) kobiety.
Rekrutacja trwa od dnia 24.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).
Projekt realizowany jest przez firmę STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.


Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://wsparciemofkrosno.stawil.pl/

PROJEKTY ZREALIZOWANE


1. Projekty pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim" oraz "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim" zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie.
Informacje o projektach: http://krosno.praca.gov.pl/programy-i-projekty-zrealizowane

2. Projekt pn. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w mieście Krośnie” wspierający działania prewencyjne policji, został zrealizowany przez Gminę Miasto Krosno we współpracy z Komedną Miejską Policji w Krośnie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie oraz krośnieńskimi szkołami.
W ramach projektu wykonano modernizację przejścia dla pieszych na ul. Bema, przeprowadzono warsztaty z zakresu zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród uczniów wszystkich szkół podstawowych, III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w mieście Krośnie. Dodatkowym elementem było przeprowadzenie konkursu na wykonanie plakatu pn.: „jestem rozważny na przejściach dla pieszych”.
Informacje o projekcie: http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/projekty-srodki-zewnetrzne/projekty---urzad-miasta-krosna/zrealizowane/#przejscie
 

3. Projekt pn. "Budowa boiska treningowego przy ul. Legionów w Krośnie" został zrealizowany przez Gminę Miasto Krosno.
 W ramach projektu powstało boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej, wyposażone w system nawadniania.


 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie