czapka, dyplom.jpg
05.07.2021

Znane są już wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 - Krośnieńscy uczniowie wypadli rewelacyjnie

Egzamin przeprowadzany był w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

 

Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 na tle powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego i Polski

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
2021

J. polski Matematyka J. angielski
Krosno 66 56 73
powiat krośnieński 60 48 60
woj. podkarpackie 62 49 65
Polska 60 47 66

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych OKE i CKE

 

 

 

Analiza uzyskanych wyników egzaminu ósmoklasisty przez uczniów krośnieńskich szkół wykazała, że:

1. Najwyższą skalę staninową średnich wyników uzyskała:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3,
2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,
3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

 


2. Najwyższe wyniki procentowe z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na egzaminie uzyskała:

 

  • z języka polskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

 

  • z matematyki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3,
2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4,
3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

 

  • z języka angielskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3,
3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.

 3.    Wyniki osiągnięte powyżej średniej Krosno uzyskało:

 

  • z języka polskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

 

  • z matematyki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3,
2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4,
3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

 

  • z języka angielskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3,
3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi,
4) Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4.
 

 


Młodzi krośnianie kolejny raz świetnie poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty – wyniki uzyskane z każdego przedmiotu są znacznie wyższe od wyników wojewódzkich i ogólnopolskich.
 


Gratulujemy i bardzo dziękujemy uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę w przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w jakże trudnych warunkach spowodowanych panującą w kraju epidemią COVID-19. Życzymy trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz sukcesów w realizacji planów.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie