absolwentki.jpg
09.07.2021

Znakomite wyniki matur w krośnieńskich szkołach

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać min. 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Z danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że egzaminu w Polsce nie zdał co czwarty maturzysta.


Tegoroczni maturzyści do egzaminu dojrzałości przygotowywali się w trudnych warunkach nauki zdalnej.

 

 


Zdawalność egzaminu maturalnego w 2021 r.

  zdawalność liczba zdających
m. Krosno 80,0% 1250
powiat krośnieński 54,0% 355
województwo podkarpackie 74,7% 16 719
Polska 74,5% 273 419

 Źródło: UM Krosna opracowanie własne Wydziału Edukacji na podstawie danych OKE w Krakowie

 

 

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 87,0%, w Województwie Podkarpackim 84,1%, a w kraju 81,0%. Najlepszymi wynikami pochwalić się mogą maturzyści z:

  • I LO im. Mikołaja Kopernika – 99%,
  • II LO im. Konstytucji 3 Maja – 98%,
  • III Liceum Ogólnokształcącego – 92%.


Wśród szkół prowadzonych przez inne podmioty bardzo dobry wynik egzaminu uzyskali absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego – 93 %.
 


Wśród absolwentów techników średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 71,1%, w Województwie Podkarpackim 62,3%, a w kraju 64,0%. Najlepsze wyniki zanotowali maturzyści:

  • Technikum Nr 5 (Elektryk) – 93%,
  • Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica (Mechanik) – 68%,
  • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza (Naftówka) – 68%.  


W tym roku maturzyści krośnieńskich szkół osiągnęli wyniki wyższe niż średnie ogólnopolskie i wojewódzkie m.in. z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Szczególnie dobrze na tle kraju i województwa wypadł obowiązkowy egzamin z matematyki, gdzie krośnieńscy maturzyści uzyskali średni wynik na poziomie 62% punktów, przy 56% na poziomie kraju, 58% na poziomie województwa oraz 44% w powiecie krośnieńskim.
 


Wyniki potwierdzają, że wybór krośnieńskich szkół to dobra inwestycja w przyszłość, a szkoły w mieście Krośnie właściwie przygotowują swoich uczniów zarówno do kontynuacji nauki, jak i wykonywania zawodu.


Jak wynika z raportów opublikowanych przez CKE w Warszawie i OKE w Krakowie wyniki matur w Krośnie są w tym roku, podobnie jak w latach wcześniejszych wyższe niż wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie. „Dla wielu kandydatów do szkół ponadpodstawowych jak i ich rodziców, wysokie wyniki matury w szkołach prowadzonych przez Miasto Krosno stają się najważniejszym argumentem, by właśnie w Krośnie kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej” - zwraca uwagę Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran.

 


Wyniki poszczególnych szkół z miasta Krosna i szkół z powiatu krośnieńskiego wg OKE w Krakowie.

 


Egzamin poprawkowy dla osób, które nie zdały egzaminu z jednego obowiązkowego przedmiotu, został zaplanowany na 24 sierpnia br. Pozostali, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawiać wyniki dopiero za rok.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie