tarcza ranking perspektyw
28.01.2021

Krośnieński "Kopernik" kolejny raz z tytułem ZŁOTEJ SZKOŁY

Zaszczytny tytuł Złotej Szkoły kolejny raz trafił do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. M. Kopernika w Krośnie. Tysiąc najlepszych polskich liceów ubiegało się o najwyższe miejsce w rankingu szkół  2021 r. ze względu na uzyskane wyniki egzaminów maturalnych i liczbę zdobytych tytułów finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych. W 2021 roku uczniowie Kopernika zdobyli 32 tytuły finalisty i 2 tytuły laureata. Uzyskane wyniki uplasowały szkołę na 16 pozycji w Rankingu Olimpijskim i na 1 miejscu w województwie podkarpackim.

W Rankingu Maturalnym, uwzględniającym wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych, szkoła znalazła się na 69 miejscu w Polsce i 2 w województwie. Spektakularne wyniki uzyskała młodzież z: matematyki - 67% (średni wynik w Polsce 44%); wos-u- 71% (średni wynik w Polsce 33%); historii- 62% ( średni wynik w Polsce 37%), fizyki – 61% (średni wynik w Polsce 42%); biologii  – 70% (średni wynik w Polsce 47%); chemii – 60% (średni wynik w Polsce 41%); geografii –  47% (średni wynik w Polsce 26%) na poziomie rozszerzonym.

 
W Rankingu Ogólnym Szkoła zajęła 47 miejsce w Polsce (o 5 pięć pozycji wyżej niż rok temu) i 2 w woj. podkarpackim.

 
Tak wysokie wyniki egzaminów maturalnych i indywidualnych  sukcesów  uczniów możliwe są dzięki zaangażowaniu nauczycieli, wielu nowatorskim rozwiązaniom organizacyjno-dydaktycznym, współpracy z najlepszymi uczelniami, ale głównie dzięki otwarciu na wiedzę, pracowitości, uzdolnieniom i realizowanym pasjom kolejnych roczników wychowanków szkoły.
 

Gratulujemy!

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie