ZSP nr 2 im. ks. S. Szpetnara

Adres: ul. ks. St. Szpetnara 9
Telefon: 13 43-223-19
Faks: 13 43-689-48
e-mail: zsp2krosno@gmail.com
www: zsp2krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Bogdan Skotnicki
O szkole...:

Budynek, w którym mieści się obecnie ZSP Nr 2 został wybudowany przez ks. Stanisława Szpetnara jako bursa dla młodzieży kształcącej się na terenie Krosna. W 1965 roku została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W ciągu 55 lat istnienia kilkakrotnie przechodziła zmiany, aż do powstania obecnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie. 1 września 2000 roku nadano szkole imię ks. Stanisława Szpetnara. Przez cały ten czas, prężnie rozwijająca się szkoła, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania rynku pracy.

 

Aktualnie w swej ofercie proponuje:

TECHNIKUM NR 2

5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej o profilu:

 • technik usług fryzjerskich – kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca / stylizacje reklamowe i kreator wizerunku,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – personalny trener zdrowia i urody / catering dietetyczny,
 • technik analityk – analiza kryminalna i medyczna  / analiza biochemiczna,
 • technik technologii żywności – cukiernik – twórca i dekorator mini deserów.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH  KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA / STYLIZACJE REKLAMOWE I KREATOR WIZERUNKU

Absolwent szkoły w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do:

 • prowadzenia salonu fryzjerskiego,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry,
 • dobierania metod i środków do pielęgnacji włosów,
 • strzyżenia włosów damskich, męskich i dziecięcych,
 • profesjonalnego wystylizowania fryzury,
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów,
 • analizy kolorystycznej,
 • przeprowadzania zabiegów koloryzacji oraz rozjaśniania włosów,
 • stosowania specjalistycznych programów komputerowych do projektowania fryzur,
 • wybierania profesjonalnych produktów fryzjerskich i ich oceny pod względem jakościowym,
 • odpowiedzialności, wrażliwości i poczucia estetyki,
 • zarządzania zespołem,
 • komunikacji z klientem, odczytywania jego potrzeb i udzielania porad,
 • realizacji kreatywnych zadań,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną.

Uczniowie uczący się w zawodach fryzjerskich mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:

Innowacja
KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA

Udział w zajęciach pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz nauczyć się:

 • charakteryzować poszczególne rodzaje cery,
 • pielęgnacji cery z zastosowaniem profesjonalnych kosmetyków i urządzeń kosmetycznych,
 • pielęgnacji dłoni z wykorzystaniem preparatów kosmetycznych,
 • stylizacji paznokci różnymi technikami (manikiur tradycyjny, hybrydowy, japoński),
 • wykonywać makijaż dzienny, wieczorowy i okolicznościowy,
 • doboru

Innowacja
STYLIZACJE REKLAMOWE I KREATOR WIZERUNKU

Udział w zajęciach pozwoli poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz nauczyć się:

 • dokonywać metamorfozy klienta,
 • metod wizualizacji wizerunku na potrzeby osób prywatnych, zespołów teatralnych i tanecznych,
 • podstaw tworzenia spotów reklamowych i różnorodnych form autoprezentacji,
 • rozszerzania umiejętności, zdolności i zainteresowań artystycznych,
 • pobudzania wyobraźni i inwencji twórczej,
 • reżyserii barwy i przestrzeni,
 • aranżacji na potrzeby sesji fotograficznych.

Absolwent w zawodzie technik usług fryzjerskich może znaleźć zatrudnienie w: salonach fryzjerskich, studiach stylizacji fryzur, agencjach mody i reklamy, charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym.

Absolwent uzyska następujące kwalifikacje w zawodzie:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Studia wyższe!
Po ukończeniu nauki absolwent może podjąć studia wyższe na kierunkach: kosmetologia nowoczesna, fryzjerstwo i stylizacja, wizaż i stylizacja, marketing i reklamy, inne.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - PERSONALNY TRENER ZDROWIA I URODY/CATERING DIETETYCZNY

Absolwent szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Innowacja
PERSONALNY TRENER ZDROWIA I URODY

Dzięki innowacji „Personalny trener zdrowia i urody” nauczysz się:

 • specyfiki pracy trenera zdrowia i urody,
 • jak prowadzić zdrowy tryb życia,
 • jak zostać propagatorem mody na zdrowy styl życia i zachęcać do zmiany jego trybu,
 • ćwiczeń relaksujących i odchudzających, poprawiających lub utrzymujących sylwetkę,
 • podejmowania różnorodnych form aktywności na świeżym powietrzu,
 • przestrzegania zasad diety,
 • zwiększania świadomości żywieniowej konsumentów, odpowiednio do potrzeb zbilansować dietę swoim klientom,
 • uczestniczyć w procesie świadomego tworzenia urozmaiconych programów żywnościowych,
 • określać zasady prawidłowego żywienia swojego i potencjalnych klientów,
  w zależności od ich preferencji,
 • przygotowywać programy treningowo - żywieniowe przeznaczone dla osób aktywnych,
 • charakteryzować poszczególne rodzaje cery,
 • pielęgnacji cery z zastosowaniem profesjonalnych kosmetyków i urządzeń kosmetycznych,
 • pielęgnacji dłoni z wykorzystaniem preparatów kosmetycznych,
 • stylizacji paznokci różnymi technikami,
 • doboru makijażu do typu urody,
 • udzielania porad z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, kolorowej i stylizacji,
 • wiedzy na temat ziół i naturalnych surowców kosmetycznych,
 • zastosowania ziół w kosmetyce i kulinariach,
 • wykonywania preparatów kosmetycznych z wykorzystaniem surowców naturalnych,
 • jak świadomie budować markę własnych produktów i usług.

Innowacja
CATERING DIETETYCZNY
Uczniowie w czasie zajęć uczą się:

 • przygotowywać kompleksową i profesjonalną obsługę gastronomiczną różnych przyjęć okolicznościowych,
 • przygotowywać posiłki dietetyczne zgodnie z zasadami żywienia,
 • organizować oprawę kulinarną praktycznie każdego wydarzenia w dowolnym miejscu,
 • organizować obsługę obiadów z dowozem na miejsce,
 • przygotowywać pięć zbilansowanych posiłków odpowiadających dietetycznym potrzebom klienta.

Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie w: zakładach żywienia zbiorowego - stołówki, restauracje, bary, kawiarnie, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia – sanatoria, żłobki, służby sanitarno – epidemiologiczne, szpitale, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, pensjonaty i domy wczasowe. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych w hotelach, agroturystyce, itp.

Absolwent uzyska następujące kwalifikacje w zawodzie:
HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań,
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Studia wyższe!
Po ukończeniu nauki absolwent może podjąć studia wyższe na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, gastronomia i hotelarstwo i inne.

TECHNIK ANALITYK
ANALIZA KRYMINALNA I MEDYCZNA  / ANALIZA BIOCHEMICZNA 

Absolwent szkoły w zawodzie technik analityk będzie potrafił:

 • przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych,
 • pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych,
 • wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
 • wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe,
 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej.

Innowacja
ANALIZA KRYMINALNA I MEDYCZNA
Zainteresowany:

 • poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie technologii i metodyki badań wykonywanych w laboratoriach analitycznych, szczególnie kryminalistycznych,
 • dowie się, co łączy analizę kryminalną ze służbami policyjnymi i specjalnymi, prokuraturą, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz medycyną,
 • będzie mógł uczestniczyć w zajęciach w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym w Wyższej Szkole  Prawa i Administracji w Rzeszowie, w laboratoriach w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie oraz w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.

Innowacja
ANALIZA BIOCHEMICZNA
Zainteresowany

 • poszerzy wiedzę na temat procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach będzie przeprowadzać badania biochemiczne makrocząsteczek – złożonych związków chemicznych takich jak: białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy oraz lipidy,
 • nauczy się badać oddziaływania pomiędzy cząsteczkami budującymi organizmy oraz regulującymi ich funkcjonowanie,
 • zrozumie, na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie.

Patronat WSPiA w Rzeszowie pozwoli uczniowi zostać członkiem Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, która zrzesza uczniów i studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką prawa i bezpieczeństwa. Dzięki temu będzie mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni, które będą odbywać się w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej między innymi w: Pracowni Identyfikacji Kryminalistycznej, Pracowni Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej, Pracowni Badań Wariograficznych.

Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo-badawczych, klinicznych, geologicznych, archeologicznych, historycznych, w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

Absolwent uzyska następujące kwalifikacje w zawodzie:
CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych,
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Studia wyższe!
Po ukończeniu nauki absolwent może podjąć studia wyższe na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna
i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, ratownictwo medyczne i inne.

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
CUKIERNIK – TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW

Absolwent szkoły w zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do:

 • organizowania i nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych,
 • wytwarzania, dekorowania i przygotowywania do dystrybucji wyrobów cukierniczych,
 • stosowania przepisów prawnych dotyczących produkcji wyrobów cukierniczych,
 • korzystania z maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych oraz rozróżniania surowców.

Odkryj cukiernictwo na nowo!

Innowacja
TWÓRCA I DEKORATOR MINI DESERÓW
Zainteresowany:

 • poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych trendów w cukiernictwie,
 • dowie się, jak tworzyć mini desery,
 • nauczy się łączyć tradycję z nowoczesnością, poszukiwać nowych, nietypowych smaków, dostosowywać wyroby do nietypowych lub dietetycznych potrzeb klienta,
 • stanie się kreatorem i artystą,
 • pozna sposoby tworzenia i dekorowania, które będą zaskakiwać oryginalnym smakiem i wyglądem.

Absolwent w zawodzie technik technologii żywności może znaleźć zatrudnienie w: zakładach gastronomiczno – handlowych, cukierniach, kawiarniach, restauracjach, hotelach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno – epidemiologicznych).

Może prowadzić własną działalności gospodarczą związaną z branżą spożywczą (np. cukiernia, kawiarnia).

Absolwent uzyska następujące kwalifikacje w zawodzie:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Studia wyższe!

Po ukończeniu nauki absolwent może podjąć studia wyższe na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo, inne.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 (3- letnia) w zawodach:

 • kucharz z innowacją pedagogiczną – catering dietetyczny,

a także

w klasie wielozawodowej: cieśla, fotograf, fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektromechanik, automatyk, elektronik, mechatronik, kowal, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, kuśnierz, tapicer, zegarmistrz, ogrodnik, złotnik – jubiler, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich  i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

KUCHARZ

W trakcie nauki uczeń zdobędzie umiejętności:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw.

Innowacja
CATERING DIETETYCZNY
Uczniowie w czasie zajęć uczą się:

 • przygotowywać kompleksową i profesjonalną obsługę gastronomiczną różnych przyjęć okolicznościowych,
 • przygotowywać posiłki dietetyczne zgodnie z zasadami żywienia,
 • organizować oprawę kulinarną praktycznie każdego wydarzenia w dowolnym miejscu,
 • organizować obsługę obiadów z dowozem na miejsce,
 • przygotowywać pięć zbilansowanych posiłków odpowiadających dietetycznym potrzebom klienta.

Wszystkie podjęte działania zagwarantują uczniom wysoki poziom kształcenia i zwiększą możliwość znalezienia zatrudnienia. Współczesna gastronomia jest branżą ciągle rozwijającą się i oczekującą od pracowników szerokiego wachlarza umiejętności. Jest to szczególnie istotne w mniejszych zakładach gastronomicznych, gdzie od pracownika wymaga się szerokiego zakresu kwalifikacji. Innowacja zapewnia zdobycie wiadomości i przygotowania zawodowego wychodzących poza ramy obowiązującego programu nauczania.

Zajęcia praktyczne  organizuje szkoła we własnych pracowniach szkolnych, a także restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem nauczyciela.

Możliwości zatrudnienia: wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy, restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne.

Uczeń uzyska kwalifikację w zawodzie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Pozostałe opisy zawodów klasy wielozawodowej znajdują się na stronie internetowej szkoły:  www: zsp2krosno.pl

Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na: zajęciach praktycznych u pracodawców lub w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych, płatnych praktykach zawodowych  u pracodawców, stażach zawodowych za granicą oraz na płatnych stażach wakacyjnych. Dzięki temu zdobywają doświadczenie i poznają realne warunki pracy. Pracodawcy pozyskują młodego wykwalifikowanego pracownika. Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy  u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

 

Projekty unijne:
Współpraca międzynarodowa Technikum Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów „Lekcja przyjaźni I – V” oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało – młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy”. Projekty te realizowane były ze Združená stredná škola odevná w Preszowie.

Kolejne projekty „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” i „Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.
Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z: Hiszpanii (euroMind), Włoch (Sistema Turismoi EProjectConsult/"A Rocca" NGO), Portugalii (Associação de Mobilidade Intercultural Euromob i Intercultural Association Mobility Friends).

 

Projekty w latach 2015 - 2020:

 • „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Staże dla 10 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz i technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 nauczycieli kształcących w zawodzie fryzjer i zawodach gastronomicznych w Sewilli w Hiszpanii.
 • "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne". Staże dla 48 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer, technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich oraz praktyki zawodowe dla 4 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.
 • "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego". Tygodniowy kurs z zakresu TIK (Aplikacje IT w edukacji) dla 8 nauczycieli w Portugalii.
 • „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Tygodniowy kurs językowy (j. angielskie) dla 6 nauczycieli na Malcie oraz tygodniowy kurs z zakresu TIK („Multimedialny warsztat pracy nauczyciela") dla 9 nauczycieli w Portugalii. Projekty dla nauczycieli mają na celu przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, które odpowiadają potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy oraz poprawę kompetencji językowych i cyfrowych.
 • „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”Staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer; technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 5 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych, fryzjersko-kosmetycznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.
 • „Zagraniczny staż szansą rozwoju zawodowego” Staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer; technikum - technik żywienia
  i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 6 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych, fryzjerskich i chemicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

Projekt dla nauczycieli

 • „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów” - w ramach tego projektu grupa dziewięciu nauczycieli uczestniczyła w tygodniowym kursie  „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela” w Hiszpanii. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy
  z uczniami. Działania te przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju osobistego uczniów i nauczycieli.

Koła zainteresowań:

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

 • Koła zainteresowań: kosmetyczne, kosmetyki naturalne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie;
 • Zajęcia z innowacji: Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku,  Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów, Catering dietetyczny, Kreatywny gastronom, Trener personalny zdrowia i urody.;
 • Koła przedmiotowe;
 • Koło Europejskie;
 • SKS;
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi;
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki;
 • Szkolny Klub Wolontariusza;
 • Klub Historyczny AK;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Młodzieżowa Rada Miasta Krosna;
 • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa;
 • Zajęcia w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie;
 • Zajęcia na pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Politechniki Rzeszowskiej;

W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą,
 • zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich, Piekarnia Kopacz, Piekarnia – Kiełtyka, Cukiernia – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik, Cukiernia – Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody - Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Firmą Savpol z Gliwic, Hortino z Leżajska, Polmarkus z Pyskowic, Firmą Produkcyjno – Handlowo - Usługową pani Czesławy Kosiek w Krośnie, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac w Krośnie,
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie,
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie,
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych,
 • Urzędem Miasta Krosna,
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie,
 • Krośnieńskim Hospicjum,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

Współpracując z ww. podmiotami, społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego przez m.in. organizowanie różnego rodzaju imprez (szczegóły znajdziesz na stronie naszej szkoły).

Szkoła od kilku lat współpracuje z szkołą w Słowacji z  Preszowa  oraz szkołą z Czech w Uherskie Hradiste.

Dodatkowe informacje:

Uczniowie:

 • mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego,
 • dojeżdżający do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
 • W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, prężnie działający sklepik szkolny.
 • Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomii, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu.
 • Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking.
 • Istnieje możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym (sąsiadującym z naszą szkołą) z całodobowym wyżywieniem.

Dojazd

Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP (boczna ulica ul. Czajkowskiego).

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie