SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Adres: ul. Bema 46, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-655-55
e-mail: sosw_krosno@pro.onet.pl
www: sosw_krosno.republika.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Katarzyna Bolanowska

O szkole...:
W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Do 3-letniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym lub znacznych oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniowie do 24 roku życia mogą uczęszczać do Szkoły Przysposabiającej. Każdy wychowanek realizuje indywidualny program edukacyjno - rewalidacyjno- profilaktyczno - wychowawczy odpowiadający jego możliwościom i potrzebom. Celem edukacji ucznia jest rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go-stosowanie do indywidualnych możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Uczniowie w ramach zajęć szkolnych realizują zajęcia z:

 • funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • wychowania fizycznego,
 • przysposobienia do pracy  zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywające w pracowniach szkolnych zgodnie predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów,
 • zajęcia kształtujące kreatywność - plastyka,
 • zajęcia kształtujące kreatywność - muzyka

Ponadto szkoła oferuje wychowankom zajęcia dodatkowe z zakresu:

 • terapii pedagogicznej,
 • terapii psychologicznej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii logopedycznej,
 • gimnastyki korekcyjnej, 
 • zajęć korekcyjno - kompensacyjne, 
 • zajęć sportowych,

Uczniowie mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie. W naszym Ośrodku zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli i wychowawców w nowoczesnych pracowniach komputerowych oraz doskonale wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowniach przedmiotowych.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie