SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM

Adres: ul. Bema 46, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-655-55 lub 13 43-656-71
e-mail: sosw_krosno@pro.onet.pl
www: sosw_krosno.republika.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Katarzyna Bolanowska
O szkole...:

Szkoła Podstawowa Nr 11 to:

  • 8 – letnia przeznaczona dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  • 8 – letnia przeznaczona dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną

Praca dydaktyczno – wychowawcza z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim realizowana jest w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN oraz indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego ucznia z poszczególnych przedmiotów.


Specyfika kształcenia uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznaniu otaczającego świata. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – rewalidacyjno - profilaktyczno - wychowawcze opracowane dla każdego ucznia.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie