HEJNAŁ
Redivivus - Królewskiego Miasta Krosna

Radni Miejskiej rady Narodowej w Krośnie 15 września 1972 r. podjęli Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na hejnał Krosna.
Dzięki staraniom Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej została wskrzeszona piękna tradycja grania hejnału w podkarpackim grodzie.
Muzyka opiera się na motywach znanej pieśni Ludowej "Świeci miesiąc na niebie...", a jej autorką jest krośnianka Wanda Gładysz, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.
Hejnał jest wykonywany jest codziennie o godz. 12.00.

 

HERB
Przedstawia pół złotego (żółtego) lwa oraz pół srebrnego (białego) orła, zwróconych do siebie tyłem, umieszczonych w czerwonym polu. Oba pół-zwierzęta mają wspólną złotą koronę.
Herb Krosna jest herbem rodowym Kazimierza Wielkiego, który w XIV wieku nadając prawa miejskie Krosnu, fundując kościół farny oraz mury, nadał także swój herb. Herb ten jest związany z linią łęczycko-kujawską rodu Piastów

 

W roku 2007 podjęto próbę odtworzenia dawnych i stworzenia nowych atrybutów władzy samorządowej, które miały być przywrócone do tradycji Krosna.
Pieczęcie miejskie używane były już w XIII w. Posiadały one zazwyczaj legendę – napis i ◊różne wyobrażenia: patronów, bramy miasta, klucze, najczęściej jednak herby ziemskie lub królewskie. Posługiwały się nimi miejskie kancelarie, potwierdzające dokumenty.


Współcześnie pieczęcie miejskie wykonywane są dla urzędu Prezydenta Miasta i Rady Miasta. Z reguły są to stemple z tuszem albo suche tłoki do odcisków w papierze lub folii metalizowanej. I mimo, iż dawne przepisy mówiły iż pieczęć miasta na zawsze przy burmistrzu zostawać ma, to obecnie sygnuje się nimi papiery listowe, listy gratulacyjne a niekiedy odcisk używany jest jako oficjalna pamiątka miejska.

 

PIECZĘĆ
W Krośnie używane są dwie pieczęcie wykonane dla Rady Miasta Krosna i Prezydenta Miasta Krosna. W okrągłym polu o średnicy 60 mm znajduje się herb Miasta Krosna, bez tarczy herbowej, w otoku napis: PREZYDENT ◊ MIASTA ◊ KROSNA ◊/ RADA ◊ MIASTA ◊ KROSNA ◊. Tłok suchy – do odciskania w papierze, tekturze czy folii umieszczony w ręcznym zacisku metalowym. Pieczęć z tuszem ma ozdobny trzonek ze szkła, wewnątrz wizerunek wieży kościoła farnego.

ŁAŃCUCH
Jako symbol zwierzchności w miastach Europy Zachodniej  łańcuch został przeniesiony do miast na ziemiach polskich w XIX w. W 1808 r. pruska ordynacja nakazywała burmistrzom noszenie oznak władzy – złotych lub srebrnych łańcuchów, w 1848 r. obowiązek ten zniesiono. W pod koniec XIX w., na fali zainteresowań historycznych, próbowano powrócić do tej tradycji, ale dopiero w II Rzeczpospolitej odrodziła się na nowo. W wielu miastach łańcuch stał się insygnium - wręczanym uroczyście aktem. Nie ma wzmianek i informacji, by używany był krośnieńskim ratuszu, wiadomo natomiast, iż w Krośnie łańcuch, jako symbol władzy zwierzchniej, noszony był przez Starszego Wielkiego Cechu Rzemieślników Chrześcijan od lat 30 XX w., zrabowany, odtworzony w latach 80.
Obecnie łańcuch dla miejskiego samorządu Krosna wykonany został, wg projektu Mariusza Kusa, w dwóch egzemplarzach: jeden dla Prezydenta Miasta Krosna, drugi dla Przewodniczącego Rady Miasta Krosna. Wykonany z mosiądzu, posrebrzany; w trzech – widocznie większych - elementach łańcucha umieszczono herby miasta: centralnie herb obowiązujący, po bokach herby historyczne z XVI i XIX w. wykonane ze szkła dwuwarstwowego, grawerowane.

KLUCZ
Klucz do bram miasta to dawniej najważniejszy symbol władzy miejskiej i jej autonomii, wręczano je odwiedzającym miasto monarchom, przekazując czasowo pełnię władzy. Przekazywany był burmistrzom, wójtom w dniu rozpoczęcia rządów, symbolizował pełnię władzy nad sprawami mieszkańców, ich bezpieczeństwem i dobrobytem. Oddawanie kluczy Królowi było symbolem poddania się i uznania jego władzy zwierzchniej. Podczas juwenaliów – ( łac. igrzyska młodzieńców, obecnie - święto studentów) w wielu miastach akademickich odbywa się symboliczne przekazanie studentom przez prezydentów kluczy do bram miasta.
Klucze do bram Krosna wykonane zostały w pracowni Muzeum Rzemiosła. Jest to odlew z brązu, z tarczą herbową na pręcie, do której przytwierdzony jest herb Krosna wykonany ze szkła (szkło dwuwarstwowe). Klucz umieszczony jest w drewnianej szkatułce wyściełanej aksamitem.

ODZNAKA RADY MIASTA
Odznaki przytwierdzane do szat, miały informować społeczeństwo o pełnionej funkcji. Od XIX w. używano ich w zaborze pruskim i austriackim do podkreślenia godności urzędników, ich dystynkcji i przynależności do funkcji miejskich; odznaki takie nadawano straży obywatelskiej, policji, woźnym miejskim, rajcom. Popularność zyskały w okresie II Rzeczpospolitej.
Krośnieńscy samorządowcy honorowani są odznaką „Radny Miasta Krosna” od 2010 r. Mosiężna, owalna plakietka z napisem w dolnej części owalu: Radny Miasta Krosna, po środku emaliowany herb Krosna, powyżej element zmienny - lata kadencji. Odznakę o wysokości 27 mm wykonano wg projektu Mariusza Kusa.

 

Oprócz herbu samorządy mają także prawo do posiadania weksyliów, czyli znaków rozpoznawczych wykonanych z tkaniny, barwionych według określonych zasad. Główne rodzaje weksyliów to: chorągwie flagi, i sztandary.

Flaga jest znakiem najpowszechniejszym wśród weksyliów. Jest to płachta barwionego materiału, zwykle bez godła, przymocowana na stałe lub czasowo do drzewca, wciągana po lince na maszt lub zawieszona swobodnie na lince. Flaga występuje w nieograniczonej liczbie egzemplarzy. Flaga miejska posiada z reguły barwy herbowe miasta, ułożone poziome pasy. Zdarza się, że jest to jednolite tło z herbem miasta. Trudno jest ustalić daty wprowadzenia najwcześniejszych flag, pierwsza wzmianka z 1808 r dotyczy Chocianowa. W XIX w ustanowiono również flagi kilkudziesięciu miast w zaborze austriackim i pruskim, w okresie międzywojennym liczba ta powiększyła się o następnych kilkadziesiąt. Po 1945 r. nowe flagi ustanowiono głównie dla miast wojewódzkich, dopiero po 1990 r. ruszył lawinowo proces ustanawiania nowych flag miejskich i tworzenia nowych wzorców. Oprócz pasów poziomych i pionowych oraz herbu miasta zaczęto wprowadzać trójkąty, skosy, szachownice. Rozróżnia się flagę miejską i flagę urzędową.

FLAGA MIASTA KROSNA
Flaga miejska i baner dla Krosna zakomponowane są z 4 kolorów; 3 herbowe – żółty (złoty), biały (srebrny) i czerwony oraz dodany błękitny – barwa symbolizująca patronkę miasta – Matkę Bożą Murkową. Flaga Krosna o wymiarach 70x110cm to poziomy układ pasów z umieszczonym pośrodku herbem Krosna. Te same barwy w pionowym układzie pasów, z herbem w 1/3 wysokości, zastosowane są na banerze.

Symbolika barw flagi Krosna:
Złoto (lew): szlachetność, wspaniałomyślność, wzniosłość, życzliwość, miłosierdzie
Czerwień (tło tarczy): odwaga, waleczność, poświęcenie, żarliwość
Biel - srebro (orzeł): niewinność, prawda, czystość, chwała, pokora, szczerość, lojalność
Błękit: Matka Boża, prawda, lojalność, wierność stałość, niezawisłość.

 

Opr. Ewa Mańkowska

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie