1608898380.jpg
06.06.2014

Zmiany w projektach kluczowych MOF Krosno

Po zmianie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego wytycznych dotyczących wyboru projektów kluczowych, konieczna była weryfikacja projektów zgłoszonych przez MOF Krosno.

W ostatnich miesiącach odbył się szereg spotkań członków Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.


Na spotkaniu w dniu 5 czerwca przedstawiciele władz gmin MOF podjęli decyzję o złożeniu trzech nowych projektów:

1. Poprawa efektywności transportu publicznego na terenie MOF Krosno.
Projekt przewiduje reorganizację systemu komunikacyjnego MKS Krosno Sp. z o.o., m. in.: wprowadzenie efektywnych połączeń pomiędzy gminami MOF, zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów niskopodłogowych, emisję obowiązujących na terenie całego Obszaru kart MOF,  wprowadzenie systemu  informacji elektronicznej, budowę nowych oraz remont istniejących przystanków i zatok autobusowych.

2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii niskoemisyjnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF.
Projekt przewiduje realizacją energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego na terenie gmin: Jedlicze, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna i Wojaszówka.

3. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie MOF Krosno.
Projekt obejmuje budowę sieci PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie 5 gmin wchodzących w skład MOF.