2132322111.jpg
02.05.2017

Strategia MOF Krosno wkracza w fazę realizacji

Miasto Krosno we współpracy z gminami Chorkówka, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe przystępuje do realizacji jednego ze strategicznych projektów strategii MOF Krosno, mającego całkowicie odmienić jakość usług transportu publicznego

Strategia MOF Krosno wkracza w fazę realizacji - zdjęcie w treści

Moment podpisania umowy.
Na zdjęciu od lewej: Marcin Połomski Skarbnik Miasta Krosna, Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Stanisław Kruczek Członka Zarządu

Projekt pn. "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno" umożliwi mieszkańcom Krosna i okolicznych gmin skorzystanie z 21 nowych pojazdów komunikacji publicznej, z czego 11 z nich wyposażonych będzie w silniki hybrydowe. Nowe autobusy pojawia się w miejsce obecnie używanego taboru, który ze względu na ich wiek, przebieg oraz parametry dotyczące emisji spalin podlega bezwzględnej wymianie (niektóre z autobusów obecnie użytkowanych przez MKS Krosno posiadają ponad 1 mln przejechanych kilometrów i służą spółce od ponad 20 lat). Pozostała część posiadanych pojazdów zostanie doposażona  w elementy systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego. Projekt zakłada również przebudowę infrastruktury i pozwoli wyposażyć zajezdnie autobusowe w system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz cyfrowego monitoringu wizyjnego. Przebudowane i zbudowane zostaną przystanki autobusowe wraz z zatokami i montażem wiat, a na terenie miasta Krosna rozmieszczone zostaną stacjonarne biletomaty samoobsługę. Kierowcy zainteresowani przesiadką z samochodów będą mogli skorzystać również z parkingów typu Park & Drive.

Strategia MOF Krosno wkracza w fazę realizacji - zdjęcie w treści  nr 1

Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna i Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Projekt zostanie zrealizowany z pomocą środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie zmierzające do rozwoju niskoemisyjnego transportu na obszarze MOF Krosno, którego koszty opiewają na wysokość 38 440 027,80 zł otrzyma 27 316 386,63 zł, dofinansowania unijnego natomiast kwota pozostała tj. 11 123 641,17 zł. stanowić będzie wkład własny. Umowa na dofinasowanie projektu została podpisana w dniu 26 kwietnia 2017 w urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przez wicemarszałek Marię Kurowską, członka zarządu Stanisława Kruczka, wiceprezydenta Krosna Tomasza Solińskiego oraz skarbnika miasta Marcina Połomskiego.

Strategia MOF Krosno wkracza w fazę realizacji - zdjęcie w treści  nr 2