262604027.jpg
31.10.2016

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalengo Krosno

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna 21 października 2016 r. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia MOF Krosno i Prognoza oddziaływania na środowisko opracowane zostały w celu realizacji działań rozwojowych o charakterze ponadlokalnym. Dokumenty stanowią odpowiedź na problemy oraz wyzwania całego obszaru funkcjonalnego i wykorzystane będą przez samorządy partnerskie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, a w szczególności o środki przeznaczone w ramach konkursów dedykowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Cele Strategii:

 - zapewnienie ciągłości procesów rozwoju oraz eliminacja wspólnych problemów funkcjonowania członków MOF Krosno,

- rozwój współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym Krosna,

- promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych,

- realizacja projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy całego obszaru funkcjonalnego;

  Z treścią Strategii oraz pozostałych dokumentów można się zapoznać w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a w pokoju nr 218 lub w wersji elektronicznej (pliki do pobrania) w zakładce poniżej.