452433533.jpg
23.08.2018

Raport z konsultacji społecznych aktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

W dniach od 30 lipca do 19 sierpnia br. odbyły się konsultacje społeczne aktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, których celem było poznanie opinii mieszkańców Gmin tworzących MOF Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego na temat planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb lokalnej społeczności.

 

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych opracowany został raport.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu aktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również:

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie