1280367578.jpg
14.09.2018

Aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Krosna przyjęła aktualizację Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

W związku z planowanym przez Partnerów MOF Krosno złożeniem wniosków o dofinansowanie poniższych projektów:

  • projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury dla potrzeb rekreacyjno-sportowych, bytowych, kulturalnych i użyteczności publicznej” przez Gminę Korczyna,
  • projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu podworcowego wraz z jego otoczeniem w Targowiskach” przez Gminę Miejsce Piastowe,
  • projektu pn. „Rewitalizacja obiektów w Kopytowej i Chorkówce w celu nadania im nowych funkcji społecznych” przez Gminę Chorkówka,
  • projektu pn. „Wzrost dostępności i jakości infrastruktury publicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie Jedlicze” przez Gminę Jedlicze,

zaistniała konieczność doprecyzowania treści dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, dotyczących planowanych do realizacji projektów strategicznych MOF Krosno.

 

Aktualizacja Strategii MOF Krosno polega na dodaniu zapisów dotyczących wyżej wspomnianych projektów oraz wpisaniu ich na listę planowanych do realizacji projektów strategicznych MOF Krosno, co umożliwi ubieganie się o ich dofinansowanie w ramach konkursów dedykowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Z uwagi na to, że wprowadzone zmiany wynikają jedynie z rozwinięcia i uszczegółowienia istniejących już zapisów Strategii MOF Krosno, nie wniesiono zmian do Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie