Odpady komunalne

W naszym mieście funkcjonuje zintegrowany system gospodarki odpadów komunalnych oparty na wykorzystaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i wykorzystujący pojemnikowo – workową zbiórkę odpadów.

Najistotniejszymi założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krośnie są:

  • wypełnienie wymogów ustawowych,
  • adaptacja istniejącego systemu w całości lub z niewielkimi modyfikacjami,
  • optymalizacja kosztów organizacji i funkcjonowania systemu,
  • wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ostatnich latach w zakresie gospodarki odpadami.


Na system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Krośnie, składają się m.in.:

  • utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
  • nadzór nad punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie