Puchar. freepik.jpg
28.03.2024

Złóż wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Do 31 marca w Urzędzie Miasta Krosna można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Kandydaci do nagród i wyróżnień mogą być zgłaszani przez kluby sportowe działające i mające siedzibę na terenie Krosna.

 


Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:

  • zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wysokie wyniki w dyscyplinach i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu międzynarodowym lub krajowym;
  • trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Krosna;
  • innych osób, wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w mieście Krośnie.


Szczegóły dotyczące zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich rodzaje określa REGULAMIN, który jest załącznikiem do uchwały Nr XXVII/532/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie RODO.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie