Spotkanie online
13.01.2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego do udziału w konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027.

 

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 w formie zdalnej w ramach posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Zgłoszenia udziału  w spotkaniu należy wysłać na adres mailowy rdpp@podkarpackie.pl, do dnia 27 stycznia 2022 r.

 

Celem konsultacji społecznych jest podniesienie jakości projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027, poprzez uzyskanie opinii m.in. mieszkańców województwa, organizacji pozarządowych oraz wszelkich środowisk, działających na rzecz dalszego rozwoju regionu i zainteresowanych poprawą życia i funkcjonowania na Podkarpaciu.


Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu programu umożliwi wypracowanie finalnej wersji programu, która przekazana zostanie do formalnych negocjacji z Komisją Europejską.

Uwagi, opinie, wnioski do projektu FEP można składać poprzez:

 • wypełnienie (on-line) formularza uwag
 • dostarczenie wypełnionego formularza uwag (pobierz docx, 60.6 KB) na adres: konsultacje@podkarpackie.pl
  lub
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  al. Ł. Cieplińskiego 4
  35 - 010 Rzeszów

Swoje opinie, uwagi, wnioski i sugestie do projektu można kierować od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminowości zgłoszenia uwag przesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie