20.09.2021

XXXVIII zdalna sesja Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XXXVIII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się 27 września 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.00.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad – stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna – protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krosna za pierwsze półrocze 2021 r.
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krosna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za pierwsze półrocze 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XXXVIII/1087/21),
7.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXXVIII/1088/21),
7.3. wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie (projekt Nr XXXVIII/1089/21),
7.4. dowozu uczniów niepełnosprawnych, wobec których Gmina Miasto Krosno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół ponadpodstawowych lub ośrodków (projekt Nr XXXVIII/1090/21),
7.5. określenia strefy cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miasto Krosno(projekt Nr XXXVIII/1091/21),
7.6. wyrażenia zgody na realizację partnerskiego projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”(projekt Nr XXXVIII/1092/21),
7.7. powierzenia Prezydentowi Miasta Krosna uprawnień do ustalania wysokości opłat lub cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (projekt Nr XXXVIII/1093/21),
7.8. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym Sp. z. o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXVIII/1094/21),
7.9. gospodarki nieruchomościami w sprawach :

7.9.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1095/21),
7.9.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1096/21),
7.9.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1097/21),
7.9.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1098/21),
7.9.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1099/21),
7.9.6. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1100/21),
7.9.7. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXVIII/1107/21),
7.9.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXVIII/1102/21),
7.9.9. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXVIII/1103/21),
7.9.10. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXXVIII/1104/21),

7.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu pn. „Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie” (projekt Nr XXXVII/1105/21),
7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu „Orlik” przy ul. Legionów w Krośnie” (projekt Nr XXXVII/1106/21),
7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie” (projekt Nr XXXVII/1107/21),
7.13. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna” (projekt Nr XXXVII/1108/21),
7.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta” (projekt Nr XXXVII/1109/21),
7.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna” (projekt Nr XXXVII/1110/21),
7.16. zaciągnięcia kredytu długoterminowego (projekt Nr XXXVII/1111/21),
7.17. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXVIII/1112/21),
7.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXVIII/1113/21).

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie