nauczyciel siedzący za biurkiem trzyma przed sobą dziennik
01.08.2022

Wolne miejsca w krośnieńskich szkołach ponadpodstawowych

W piątek, 29 lipca komisje rekrutacyjne podały do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych. Niektóre z nich dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

Szkoła Oddział Wolne miejsca
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Rzeszowska 10
1d LO sportowa (piłka siatkowa dziewcząt) 5
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Rzeszowska 10
1f LO medyczna 5
V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Szczepanika
ul. Podkarpacka 17
1a LO humanistyczno - językowy 4
V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Szczepanika
ul. Podkarpacka 17
1c LO pożarniczy 6
Technikum Nr 1
im. Jana Szczepanika
ul. Podkarpacka 16
1 TM - technik przemysłu mody 4
Technikum Nr 1
im. Jana Szczepanika
ul. Podkarpacka 16
1 THot - technik hotelarstwa 4
Technikum Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
1 TA - technik analityk 4
Technikum Nr 3
im. Stanisława Staszica
ul. Tysiąclecia 5
1 E T - technik mechanik lotniczy 2
Technikum Nr 5
ul. Rzeszowska 10
1at - technik elektryk 3
Technikum Nr 5
ul. Rzeszowska 10
1bt - technik elektronik 3
Technikum Nr 7
ul. ks. Piotra Skargi 1
1 technik fotografii i multimediów 2
Technikum Nr 7
ul. ks. Piotra Skargi 1
1 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
1 K - kucharz 3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
1 C - cukiernik 2

 

Szkoły dysponujące wolnymi miejscami będą przeprowadzać rekrutację uzupełniającą zgodnie z obowiązującymi terminami.

 

Składanie wniosków wraz z dokumentami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół/ oddziałów, które prowadzą nabór uzupełniający. Kandydaci składają wnioski do nie więcej niż trzech szkół na formularzu wniosku dostępnym w systemie w zakładce „Dokumenty” oraz w szkołach prowadzących nabór uzupełniający. 2 – 5 sierpnia 2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły (kandydat zakwalifikowany na wyższych preferencjach nie jest kwalifikowany do szkół/ oddziałów na niższych preferencjach) 16 sierpnia 2022 r.
Składanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 17 - 19 sierpnia 2022 r.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym. 22 sierpnia 2022 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji uzupełniającej można uzyskać w szkołach dysponujących wolnymi miejscami oraz na stronie naboru.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie