Wizyta p. Minister w MPGK
14.01.2022

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się z Zarządem Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego oraz z Prezydentem Miasta Krosna

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyjechała do Krosna, aby zobaczyć efekty projektu odpadowo-energetycznego, który Krośnieński Holding Komunalny zrealizował w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów.

 

Projekt pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” zrealizowany został w ramach współpracy 27 samorządów, które zawarły porozumienia z Gminą Miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Swoim zasięgiem projekt objął ok. 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego. W ramach projektu, którego wartość wyniosła blisko 106 mln zł (brutto), została zmodernizowana i rozbudowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie, powstał nowoczesny PSZOK oraz zakupiono nowoczesny sprzęt usprawniający pracę Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

 

Myślę, że tylko takich projektów nam trzeba. Ten projekt, którego efekty dzisiaj miałam okazję zobaczyć, to na pewno jest projekt, którym można się chwalić i trzeba go pokazywać. Jest to projekt pionierski, jeśli chodzi o inwestycje tego typu – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tej części województwa, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Elementy tego projektu wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz w dążenia do neutralności energetycznej – podkreśliła M. Jarosińska-Jedynak.


Podczas spotkania w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (12.01.2022 r.), w którym wzięli udział: minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, prezydent Krosna Piotr Przytocki, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic, członek zarządu oraz dyrektor finansowy Zdzisław Syzdek i prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, rozmawiano o projekcie odpadowo-energetycznym Krosna, inwestycjach w zakresie gospodarki odpadowo-energetycznej, integracji i współpracy samorządów, a także o planach i kolejnych inwestycjach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.


Dzisiaj mieliśmy okazję, aby przedstawić nasz projekt odpadowo-energetyczny, podsumować wszystkie działania, odpowiedzieć na pytania pani minister i podziękować za wsparcie. Myślę, że pani minister jest teraz przekonana o słuszności decyzji o wsparciu dużymi środkami zewnętrznymi, środkami Unii Europejskiej, tego przedsięwzięcia – powiedział Piotr Przytocki, prezydent Krosna.


W podziękowaniu za wsparcie projektu i działania realizowane przez Krośnieński Holding Komunalny, prezydent Krosna oraz przedstawiciele Spółki uhonorowali panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarz stanu w MFiPR, okolicznościową statuetką oraz pamiątkowym medalem.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie