Ręce seniora - fot. pixabay
29.03.2024

W Krośnie powstanie Dzienny Dom „Seniora+”

W Krośnie przy ul. Czajkowskiego 38, w budynku dawnego ośrodka rehabilitacyjnego, powstanie Dzienny Dom „Senior+”. Tam seniorzy pod okiem instruktorów terapii i fizjoterapii będą mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć. Miasto na swój koszt podjęło się wyremontowania i dostosowania pomieszczeń do potrzeb seniorów. Wyposażenie za kwotę ponad 270 tys. zł będzie zakupione ze środków, które miasto pozyskało w ramach Programu „Senior +”.


Celem utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Krośnie jest zapewnienie wsparcia dla mieszkańców Krosna w wieku 60+ w ich codziennym funkcjonowaniu, zapewnienie im opieki, pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, zwiększenie aktywności ruchowej, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

Będzie to placówka dziennego pobytu oferująca pomoc osobom starszym, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub poczucie osamotnienia wymagają wsparcia, a także pozytywnie wpłynie na poprawę codziennego funkcjonowanie tych osób.

Miasto pozyskało dotację na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”. Środki w kwocie ponad 270 tysięcy złotych zostały przyznane w ramach Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2024.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup, między innymi: mebli, sprzętu do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, rehabilitacji i kinezyterapii seniorów, sprzętu gospodarstwa domowego oraz akcesoriów do prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i terapii zajęciowej.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie