Palnik gazowy - źródło fot. pixabay
26.01.2022

Spełniasz warunki – złóż wniosek o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli częściową rekompensatę kosztów w związki ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Świadczenie jest realizowane w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Wnioski przyjmuje i będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Dodatek osłonowy – informacje ogólne
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.
Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.


Dla kogo jest dodatek?
O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.


O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?
Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.


W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.


Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.


Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.


Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Jaki złożyć wniosek?
Obowiązujący wzór wniosku znajduje się w załączeniu poniżej i wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 • osobiście
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
  ul. Piastowska 58
  38-400 Krosno
 • za pośrednictwem poczty - prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
  Dział świadczeń Rodzinnych
  ul. Piastowska 58
  38-400 Krosno
 • w formie elektronicznej:
  za pośrednictwem Portalu ePUAP - WAŻNE! Twój wniosek będzie rozpatrywał MOPR Krosno i tę jednostkę musisz wybrać z listy podanych urzędów.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie