miniatura RCKP Oubliette 2023 Sieć Scen Prezentacyjnych plakat Krosno — kopia.jpg
28.11.2023

Spektakl „OUBLIETTE" na deskach RCKP

9 grudnia 2023 o godzinie 19.00 zapraszamy do udziału w spektaklu teatru tańca zatytułowanym „Oubliette”. W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza – w ramach Sieci Scen Prezentacyjnych – wystąpią artyści Carrodunum Dance Company oraz Teatru Nowego Proxima, zabierając publiczność w surrealistyczny świat przyszłości.

 

Oubliette to rodzaj lochu skonstruowanego na wzór butelki, w którym jedyną drogą ucieczki jest otwór znajdujący się wysoko nad miejscem izolacji. Bez zewnętrznej ingerencji wydostanie się z tego typu celi jest niemożliwe. W czasach średniowiecznych była to okrutna kara, silnie wpływająca na psychikę osadzonego poprzez dosłowne postawienie go w sytuacji bez wyjścia i odebranie mu nadziei na odzyskanie wolności.

OUBLIETTE fot. Bartosz Rogowski.jpg [918.43 KB]

Czterech mężczyzn skazanych na nieśmiertelność spotyka się w tym samym wymiarze – w karcerze przyszłości, gdzie zniewoleniu ulega świadomość człowieka, w którym jaźń zostaje osadzona w wirtualnej rzeczywistości. Świat bohaterów to pewnego rodzaju surrealistyczne więzienie, w którym nie obowiązują prawa fizyki, egzystencja nie ma końca, a sposób uwolnienia się jest nikomu nieznany. Tworzą specyficzne społeczeństwo opierające się na pozostawionej im iluzji własnego ciała oraz wspomnieniach realnego świata. Bezkres przestrzeni, w którym są osadzeni to warsztat przymusowej pracy, gdzie nieustannie dążą do rozwiązania zagadki otaczającej ich materii oraz odzyskania wolności i upragnionego człowieczeństwa. Poddają się wzajemnie nietypowym eksperymentom, zmierzającym do zdobycia pożądanego, lecz w rzeczywistości nieosiągalnego celu, a ich działania mają różny w skutkach wpływ na funkcjonowanie wirtualnego systemu.

OUBLIETTE fot. Bartosz Rogowski.jpg [666.40 KB]


Spektakl „Oubliette” inspirowany jest historią penalizacji, więziennictwa, systemów karania i nadzoru, a także kaźni jako performance’u „działającego na ciało”. Spektakl jest opowieścią o zniewoleniu zarówno ciała, jak i umysłu oraz sieci przymusów, wyrzeczeń, zobowiązań i zakazów. To opowieść o bezcelowym i jałowym wysiłku, o niemającym końca i z góry skazanym na niepowodzenie trudzie, ale zarazem o ogromnej nadziei i nieustannej motywacji. Przedstawiony świat ma również wyrażać w sposób wizualny wewnętrzną percepcję i kondycję człowieka samotnego.
Spektakl realizowany ze środków pochodzących ze „Stypendium Twórczego Miasta Krakowa”.

CARRODUNUM DANCE COMPANY
Carrodunum Dance Company to grupa tańca współczesnego, która powstała pod koniec 2021 roku w Krakowie. Została założona przez młodych, profesjonalnych tancerzy w wyniku chęci wspólnej twórczej pracy oraz rozwoju w dziedzinie sztuki tańca. Naszą misją jest kreowanie interdyscyplinarnych spektakli z pogranicza teatru tańca, performance’u oraz teatru fizycznego.

OUBLIETTE fot. Tomasz Raczyński.jpg [1.03 MB]

Co oznacza Carrodunum?
„Badania dziejów odległéj przeszłości wykrywają, że na kilka wieków przed przyjściem Chrystusa, narody Windów przodków Słowian zamieszkiwać miały krainy przedtatrańskie,-że w téj praojczyźnie Słowian wznosiło się miasto Carrodunum, i że przez nie przechodziła droga którą bursztyn do morza Adryatyckiego, prowadzono. Ogólną tę wiadomość o mieście Carrodunum objaśnił nam Klaudiusz Ptolemeusz aleksandryjski geograf, żyjący w wieku drugim ery chrześciańskiéj, pisząc w dziele swem, iż to miasto położone jest pod 42 stóp: 40m długości, a 51 stóp: 30m szerokości nad brzegiem Wisły. Położenie to zbliżone do położenia dzisiejszego Krakowa, było wystarczającem dla wielu uczonych do stanowczego orzeczenia, że Kraków jest tém starożytném miastem.”
Józef Mączyński, Pamiątki z Krakowa, Kraków 1845. Więcej informacji o grupie i spektaklu można znaleźć na stronie internetowej: www.crdn.pl

TEATR NOWY PROXIMA W KRAKOWIE
Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie od początku swojej działalności stawiało sobie za cel bycie aktywnym podmiotem toczącej się wokół nas debaty publicznej. Początkowo cel ten osiągany był wyłącznie poprzez realizowanie działań stricte artystycznych o dużym poziomie innowacyjności: promowanie młodych artystów, współpraca z aktorami seniorami, popularyzowanie sztuki współczesnej a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy między instytucjami i środowiskami artystycznymi, w tym również współpracy międzynarodowej.

OUBLIETTE fot. Marcin Kaźmieruk.jpg [730.91 KB]

Przez 15 lat naszej działalności udało nam się wyprodukować przeszło 120 przedstawień, w których zadebiutowało ponad 210 artystów. Wiele z naszych przedstawień zyskało bardzo pozytywne opinie krytyki, zarówno polskiej jak i zagranicznej, uczestnicząc w licznych festiwalach tak krajowych jak i międzynarodowych. Rozwijana od początku istnienia Stowarzyszenia Teatr Nowy działalność o charakterze edukacyjnym i upowszechniającym kulturę sprawiła, że Teatr Nowy Proxima jest coraz bardziej rozpoznawaną instytucją wśród organizacji tak publicznych, jak i trzeciego sektora o czym świadczyć mogą zaproszenia do udziału w liczących się projektach o charakterze artystycznym i społecznym.


Teatr Nowy Proxima w swojej dotychczasowej działalności specjalizował się w realizowaniu projektów o wysokim stopniu innowacji, których realizacja stanowi odpowiedź na widoczną w obszarze krajowej działalności kulturalnej niszę. W związku z powyższym w najbliższych latach zamierzamy prowadzić działania, których celem jest utwierdzenie pozycji Teatru Nowego Proxima jako istotnej sceny innowacji i eksperymentu, pracując jednocześnie nad poszerzeniem środowisk, z którymi możemy kooperować. Wiele z naszych przedstawień zyskało bardzo pozytywne opinie krytyki, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, uczestnicząc w licznych festiwalach tak krajowych, jak i międzynarodowych. Najsłynniejsze, wielokrotnie nagradzane spektakle Teatru Nowego Proxima to m.in „Griga” wg opowiadań Czechowa, „Lubiewo” wg Michała Witkowskiego, „Wysocki. Powrót do ZSRR” Piotra Siekluckiego i Edwarda Linde-Lubaszenko, „Versus” Radosława Rychcika, „Murzyni we Florencji” i „Kobiety objaśniają mi świat” Iwony Kempy, „Wiedźmin. Turbolechita” Ziemowita Szczerka, czy „Dług” Jana Klaty. Od kilku lat teatr prowadzi również program produkcji spektakli teatralnych dla najmłodszych „Teatr Nowego Widza”, dzięki któremu udało się zrealizować takie tytuły jak „Akademia Pana Kleksa”, „Król Maciuś Pierwszy”, „Było sobie życie”. Za realizację tego programu Piotr Sieklucki otrzymał najważniejsze krakowskie teatralne wyróżnienie, Główną Nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego.

RCKP Oubliette 2023 Sieć Scen Prezentacyjnych plakat Krosno.jpg [375.84 KB]


Działalność Teatru Nowego to także programy skierowane do małopolskich seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i trudnej młodzieży. 60+ NOWY WIEK KULTURY, projekt artystyczno-społeczny, którego celem jest aktywizacja osób starszych i destereotypizacja wizerunku starości, a także stwarzanie warunków do rozwijania dialogu międzypokoleniowego. W ramach projektu prowadzone są intensywne szkolenia i warsztaty artystyczne z zamieszkującymi środowiska zagrożone kulturową marginalizacją beneficjentami projektu, w efekcie których realizują oni akcję społeczną w ich lokalnym środowisku, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych. Projekt jest realizowany jest od 2011 roku. BE BRAVE – młodzi w kulturze, projekt z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej kierowany do gimnazjalistów z małych ośrodków miejskich i wiejskich, którego celem jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia wyrazu artystycznego ułatwiające im uczestniczenie w debacie publicznej.


Swoją pierwszą siedzibę przy ul. Gazowej 21 Teatr uzyskał dzięki mecenasowi sztuki Januszowi Marchwińskiemu. Działalność Teatru Nowego jako organizacji pozarządowej opiera się na popularyzacji najnowszej dramaturgii, scenicznych aktorskich i reżyserskich debiutach, produkcji spektakli teatralnych i koncertów, działalności społecznej, edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej. Teatr Nowy Proxima współpracował dotychczas z uznanymi twórcami (m.in Edward Linde-Lubaszenko, Jerzy Stuhr, Bogdan Hussakowski, Krystyna Czubówna, Tadeusz Kwinta, Izabela Trojanowska, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Schimscheiner, Iwona Kempa, Jan Klata, Mirek Kaczmarek), jak i artystami młodego pokolenia (m.in Radosław Rychcik, Bartosz Bielenia, Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Szymon Kaczmarek, Julia Mark, Tomasz Schuhardt, Tomasz Nosiński, Maria Spiss, Łukasz Błażejewski, Paweł Szarek, Jakub Skrzywanek).
W roku 2016 Teatr przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Krakowskiej i pozyskał mecenasa strategicznego, Janusza Kadelę, prezesa przedsiębiorstwa inwestycyjnego Proxima- Service. W roku 2019 Janusz Kadela z rąk Prezydenta Miasta Krakowa otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Roku za wspieranie m.in działalności teatralnej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.teatrnowy.com.pl

O SIECI SCEN PREZENTACYJNYCH
Sieć Scen Prezentacyjnych to sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce. Każdego sezonu Partnerzy Sieci wybierają do wspólnego repertuaru najciekawsze produkcje polskich niezależnych artystów i instytucjonalnych zespołów tanecznych. Spektakle nominowane na dany rok wyruszają w trasę, podczas której odwiedzają ośrodki partnerskie Sieci. Aktualnie Sieć tworzy 5 Partnerów w 5 miastach, prezentujących minimum 4 Programy taneczne. Każdy spektakl musi zostać zaprezentowany minimum trzykrotnie podczas Sezonu.


Idea – cele Sieci Scen Prezentacyjnych:

  1. Stworzenie warunków do cyrkulacji polskich produkcji szeroko rozumianej sztuki tańca współczesnego wewnątrz kraju. Wspieranie zarówno produkcji powstałych w instytucjonalnych zespołach, jak i tych tworzonych przez niezależnych artystów.
  2. Konsolidacja środowiska poprzez wymianę pomiędzy ośrodkami o różnych estetykach artystycznych.
  3. Umożliwienie szerszej publiczności zapoznania się z ważnymi i wartościowymi produkcjami polskiej sztuki tańca współczesnego.
  4. Dbanie o rozwój sztuki tańca współczesnego w Polsce oraz marki polskich artystów za granicą.
  5. Wypracowanie i wdrażanie dobrych praktyk w profesjonalnym środowisku tańca.


Więcej informacji o Sieci Scen Prezentacyjnych: https://nimit.pl/

 

O SPEKTAKLU TEATRU TAŃCA „OUBLIETTE”
kierownictwo artystyczne i choreografia: Karol Miękina
kreacja i wykonanie: Karol Miękina, Dominik Olechowski, Damian Rusyn, Sebastian Szul
opracowanie graficzne: Katarzyna Jazienicka
kostiumy: Teresa Olechowska
scenografia i reżyseria światła: Wojciech Kiwacz
premiera: 14 października 2022

Po spektaklu goście wydarzenia – zarówno ci zasiadający na widowni, jak i występujący na scenie, będą mieć okazję do wspólnej rozmowy oraz udziału w panelu dyskusyjnym. Organizatorem Sieci Scen Prezentacyjnych jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy, 25 zł z Krośnieńską Kartą Mieszkańca
Bilety w sprzedaży w kasie RCKP:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 (p. 234)
Godziny otwarcia kasy RCKP: poniedziałek - piątek 10.00-17.30 oraz na godzinę przed wydarzeniami oraz w sprzedaży online: https://bilety.rckp.krosno.pl/

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie