Grafika student
29.08.2022

RUSZA PROGRAM STYPENDIALNY MON

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowy program przyznawania stypendiów, adresowany dla studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ogólny limit stypendiów, które mogą zostać przyznane w roku akademickim 2022/2023, wynosi 50 osób. Czasu na decyzję jest niewiele - termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br. Stypendium zostało określone na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, tj. 2 280 zł.


Przyznawane będzie wyłącznie dla poniższych kierunków studiów realizowanych w uczelniach innych niż wojskowe:

 • elektronika 10;
 • elektrotechnika 2;
 • automatyka 2;
 • robotyka 2;
 • energetyka 2;
 • lekarsko-dentystyczny 2;
 • weterynaria 2;
 • analityka medyczna 4;
 • fizyka 2;
 • optoelektronika 5;
 • teleinformatyka 3;
 • cybernetyka 2;
 • cyberbezpieczeństwo 5;
 • gospodarka przestrzenna 2;
 • inżynieria geoprzestrzenna 1;
 • matematyka 4.

Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji następujących wniosków:

 • przyznanie stypendium;
 • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);
 • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
 • powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Szczegółowe informacje określające kryteria przyznania stypendium oraz sposobu ubiegania się o powyższe świadczenie normuje Decyzja nr 114/MON z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie uruchomienia pilotażowego programu stypendiów dla studentów - kandydatów na żołnierzy w 2022 r. Więcej informacji można uzyskać w WCR Jasło pod nr tel. 261 156 766.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie