Podpisywanie dokumentu - fot. pixabay
21.01.2022

Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r.

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) przewiduje dodatkowy 30-dniowy termin dokonania w/w czynności, jednakże za dodatkową opłatą, która wynosi 30% opłaty wynikającej z art. 111 ust. 2 wyż. cyt. ustawy.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 111 w/w ustawy. Zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo.

Informujemy, że oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku można złożyć bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Krosna w jeden z następujących sposobów:

  1. poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do skrzynki nadawczej stojącej zaraz przy wejściu do urzędu przy ul. Lwowskiej 28a,
  2. za pośrednictwem poczty – można wysłać oświadczenie wypełnione i podpisane na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Wartość sprzedaży za 2021 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2022 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu: Bank Pekao S.A. nr: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883. W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy. Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Przedsiębiorcy zainteresowani naliczeniem opłat za 2022 rok mogą sami skorzystać z kalkulatora opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępnego w Internecie, bądź proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny (penar.beata@um.krosno.pl, tel. 13 47 43 220 w godzinach 7.30 – 14.30).


Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a lub pobierając załącznik.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie