Zaproszenie na spotkanie "Porozmawiajmy o... ORGANIZACJI WSPÓLNYCH WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - FORUM INICJATYW LOKALNYCH"
17.03.2023

"Porozmawiajmy o... ORGANIZACJI WSPÓLNYCH WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - FORUM INICJATYW LOKALNYCH"!

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli krośnieńskich organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym spotkaniu moderowanym "Porozmawiajmy o... ORGANIZACJI WSPÓLNYCH WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - FORUM INICJATYW LOKALNYCH"!

 

MIEJSCE: CWOP przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.
TERMIN: 21.03.2023 R.
GODZINY: 08:30 - 12:30

Tematami przewodnimi spotkania będą:
Jak docierać do mieszkańców z ofertą swojej działalności?
W jaki sposób organizować wydarzenia otwarte, które zainteresują lokalną społeczność?
Współpraca się opłaca - razem podczas wydarzeń można więcej!
Zaplanujmy wspólnie Krośnieńskie Forum Inicjatyw Lokalnych!

PLAKAT spotkania "Porozmawiajmy o... ORGANIZACJI WSPÓLNYCH WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - FORUM INICJATYW LOKALNYCH".png [1.56 MB]

Hasłem przewodnim Programu jest: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Spotkanie moderować będzie Edyta Salnikow, prowadząca własną działalność pod nazwą „Pracownia Psychobalansu”. Edyta Salnikow jest równocześnie prezeską i dyrektorką Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Wiceprezeską Fundacji Przestrzeń Lokalna, socjolożką, psycholożką oraz ekonomistką. Doświadczenie zawodowe zdobywała koordynując i animując projekty społeczne, mające na celu, m.in.: wdrażanie konkursów grantowych dla lokalnych bądź regionalnych organizacji oraz grup nieformalnych. Posiada uprawnienia trenera biznesu, pracowała na stanowisku animatora w Rzeszowskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, od 2018 r. pracuje na stanowisku doradcy w ROPS Kielce, podejmuje też działania na rzecz uchodźców poprzez moderowanie i rzecznictwo w Grupie PARASOL.


logo Norway grands.png [6.05 KB]

Spotkanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pn. „Aktywni obywatele i silne organizacje pozarządowe – program wzmocnienia instytucjonalnego NGO”, realizowanego w projekcie „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” w Programie Rozwój Lokalny, współfinansowanym w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie