oświadczenie.jpg
27.03.2024

OŚWIADCZENIE

W związku z ustaleniem terminów wyborów samorządowych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz do Europarlamentu na czerwiec 2024 r. przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych (dzielnic i osiedli) Miasta Krosna, będzie z przyczyn organizacyjno-technicznych możliwe dopiero, po przeprowadzeniu na terenie naszego miasta w/w wyborów.

Z dniem 7 kwietnia br. kadencja wybranych pięć lat temu władz jednostek pomocniczych Miasta Krosna upłynie, zaś mandaty radnych wygasną z mocy samego prawa. Wobec powyższego do czasu przeprowadzenia planowanych w najbliższym możliwym czasie wyborów do Rad Dzielnic i Osiedli zostaną udzielone przez Prezydenta Miasta Krosna pełnomocnictwa dla dotychczasowych przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych do dokonywania czynności w zakresie zarządzania mieniem Miasta w dotychczasowym zakresie. Dzięki nim jednostki pomocnicze będą mogły nadal dysponować budżetem, a także zgłaszać interpelacje czy kontynuować współpracę z urzędem. Pełnomocnictwa będą obowiązywały do czasu powołania nowych władz dzielnic i osiedli miasta Krosna.

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie