3.webp
07.06.2024

Nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie

Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie na lata 2024-2027. Na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna nr LXIII/1775/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków.

 

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały każda organizacja pozarządowa oraz inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Krosna, mają prawo zgłosić po jednym kandydacie na członka Rady w terminie 14 dni od dnia umieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej krosno.pl

 

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego kandydata i przesłanie go na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

   

 

 

     OGŁOSZENIE

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie