Nowy most n ul. Paderewskiego
29.11.2023

NOWY MOST NA UL. PADEREWSKIEGO - OTWARTY OD CZWARTKU (30.11)

Już w najbliższy czwartek (30.11) od godzin południowych znów pojedziemy mostem na ul. Paderewskiego. Zakończyła się budowa nowego mostu, który był zamknięty od połowy grudnia ubiegłego roku. Ze względu na zakres prac budowa trwała prawie rok.

 

Zakres inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka” obejmował m.in.:

  • rozbudowę ulicy I. J. Paderewskiego na odcinku od ronda na ul. Podwale do boiska przy Zespole Szkół Muzycznych,
  • rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Lubatówka i budowę nowego mostu wraz z umocnieniem brzegów potoku Lubatówka,
  • budowę lewostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi głównej - ok. 117,50 mb,
  • budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi głównej - ok. 113,00 mb,
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką,
  • przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją w niezbędnym zakresie,
  • budową kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę kanału technologicznego.


Łączna wartość zadania: 5 238 545,27 zł.
Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą: 2 099 819,00 zł.

Pozostała kwota na realizację tej inwestycji czyli 3 138 726,27 zł pochodziła z budżetu miasta.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie