24.05.2023

LX sesja Rady Miasta Krosna

Zbigniew KUBIT Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LX sesję Rady. Sesja odbędzie się 31 maja 2023 r. (tj.środa) o godz. 9.00 w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza z następującym porządkiem obrad:

 

 

Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja z funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :
6.1. przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie Miasto Krosno na rok 2023 (projekt Nr LX/1659/23),
6.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2023 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LX/1660/23),
6.3. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (projekt Nr LX/1661/23),
6.4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty (projekt Nr LX/1662/23),
6.5. gospodarki nieruchomościami w sprawach :

6.5.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LX/1663/23),
6.5.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LX/1664/23),
6.5.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LX/1665/23),
6.5.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LX/1666/23),
6.5.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LX/1667/23),
6.5.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LX/1668/23),
6.5.7. sprzedaży i obciążenia nieruchomości (projekt Nr LX/1669/23),
6.5.8. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LX/1670/23),

6.6. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie” (projekt Nr LX/1671/23),
6.7. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LX/1672/23),
6.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LX/1673/23),
6.9. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia „Krośnieńskiej Karty Mieszkańca” (projekt Nr LX/1674/23),
6.10. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LX/1675/23),
6.11. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LX/1676/23).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w LX sesji Rady Miasta Krosna.


Materiały sesyjne oraz projekty uchwał przedstawione na LX sesję Rady Miasta Krosna.

Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Krosna zaplanowanych przed LX sesją RM.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie