23.01.2023

LVI sesja Rady Miasta Krosna

Zbigniew KUBIT Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał LVI sesję Rady. Sesja odbędzie się 31 stycznia 2023 r. (tj.wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna.

 

Program
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Krosna.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Krosna za 2022 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Szkła (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr LVI/1560/23).

6. Podjęcie uchwał w sprawach :
6.1. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Opieka 75+” na rok 2023 (projekt Nr LVI/1561/23),
6.2. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 (projekt Nr LVI/1562/23),
6.3. realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 (projekt Nr LVI/1563/23),
6.4. zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe (projekt Nr LVI/1564/23),
6.5. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych (projekt Nr LVI/1565/23),
6.6. przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krosna” (projekt Nr LVI/1566/23),
6.7. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (projekt Nr LVI/1567/23),

6.8. gospodarki nieruchomościami w sprawach :
6.8.1. obciążenia nieruchomości prawem użytkowania (projekt Nr LVI/1568/23),
6.8.2. obciążenia nieruchomości (projekt Nr LVI/1569/23),
6.8.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LVI/1570/23),

6.9. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LVI/1571/23),
6.10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LVI/1572/23),
6.11. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie (projekt Nr LVI/1573/23),
6.12. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LVI/1574/23).

7. Informacja Fundacji „Pasjonauci” na temat realizacji w mieście Krośnie zapisów ustawy o ochronie zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał przedstawione na LVI sesję Rady Miasta Krosna

Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Krosna zaplanowanych przed LVI sesją RM

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie