Ręka dziecka trzymana w dłoni dorosłego - fot. pixabay
11.05.2022

Krosno realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Od 9 maja w naszym mieście jest realizowany Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach tego programu niepełnosprawni i ich rodziny, ale też uczennice, które zaszły w ciążę, mogą skorzystać z różnorodnego wsparcia.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki, a miastem realizowane są konkretne cele:

  • zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin,
  • zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

 

Placówkami do bezpośredniej realizacji tych zadań są:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie – w ramach programu nauczyciele ośrodka będą prowadzić zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców, prawnych opiekunów lub faktycznych opiekunów dziecka. Wsparciem mogą zostać objęte dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie – pracownicy placówki będą zajmować się przygotowaniem i utrzymaniem w mieście Krośnie miejsca do zamieszkania dla uczennic w ciąży aby mogły kontynuować naukę w swoich szkołach.

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Całkowita wartość programu wynosi 1 238 853 zł.

 

Aby przystąpić do programu zapraszamy do kontaktu z Dyrektorami:

  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie, przy ul. Bema 46 lub pod numerem telefonu 13 43-655-55,
  • Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a lub pod numerem telefonu 13 43-217-83.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie