Freepik. Dziewczyna z plecakiem
15.05.2024

Krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe rozpoczęły nabór na rok szkolny 2024/2025

W terminie od 13 maja do 14 czerwca można składać podania do krośnieńskich szkół ponadpodstawowych. W Krośnie podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego.

 


Szczegółowe informatory opublikowane są na stronie nabor.pcss.pl/krosno. W elektronicznym informatorze zamieszczono kryteria i terminy zapisów do szkół, poradniki, a także dokumenty i formularze istotne w procesie rekrutacji. Ponadto w informatorach przygotowanych bezpośrednio przez szkoły zamieszczona została oferta kształcenia, przedmioty punktowane oraz przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym. Korzystając ze strony nabor.pcss.pl/krosno można wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, sprawdzić wyniki rekrutacji, a w razie potrzeby skorzystać z bazy wolnych miejsc.


Na rok szkolny 2024/2025 szkoły rekrutują uczniów do oddziałów na podstawie kryteriów, które zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria, które uwzględniają oceny na świadectwie, wyniki egzaminu, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.


Wnioski o przyjęcie do szkoły wypełnia się elektronicznie na stronie nabor.pcss.pl/krosno. Kandydat wybiera nie więcej niż 3 szkoły prowadzone przez miasto Krosno, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydat układa w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie wniosku złożonego w szkole pierwszego wyboru w wymaganym terminie.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie