IMG_2644.JPG
16.01.2023

Powołano Krośnieńską Radę Kobiet

Kobiety różnych profesji, w różnym wieku, na różnych etapach życia, które łączy potrzeba działalności społecznej, szczególnie na rzecz kobiet. Pierwszy raz w historii naszego miasta powołana została Krośnieńska Rada Kobiet, w skład której weszło 11 krośnianek.

Skład I kadencji Krośnieńskiej Rady Kobiet:

 1. Joanna Baran
 2. Katarzyna Habrat
 3. Lilianna Jastrząb
 4. Zuzanna Kania
 5. Ewa Kiełtyka-Glazar
 6. Barbara Maksym-Kędzior
 7. Krystyna Osika
 8. Gabriela Pawłowska
 9. Laura Starowiejska
 10. Małgorzata Szuba
 11. Anna Zielińska

Pierwsze posiedzenie Rady, otworzył Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, wręczając akty powołania – Bardzo się cieszę, że Radę tworzą panie, które już od wielu lat działają na rzecz rozwoju miasta i wsparcia jego mieszkańców, reprezentują różne środowiska oraz dziedziny życia społecznego – powiedział prezydent.

Pierwszym punktem obrad był wybór prezydium rady. W jednomyślnym głosowaniu Przewodniczącą została Laura Starowiejska, Zastępcą przewodniczącej Zuzanna Kania, a Sekretarz Joanna Baran. Następnie panie skupiły się na określeniu priorytetowych obszarów działań, ale też debatowały nad swoimi postulatami, pomysłami na inicjatywy i akcjami społecznymi oraz planami ich realizacji.

U podstaw utworzenia Rady leży zwiększenie udziału kobiet w życiu miasta, a także reprezentowanie interesów i potrzeb różnych środowisk kobiecych, diagnozowanie sytuacji kobiet i rodzin w Krośnie. Powołana Rada będzie służyć całej społeczności lokalnej poprzez m.in. opiniowanie zadań priorytetowych, wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych miasta, przedstawianie propozycji w zakresie zadań na rzecz poprawy sytuacji kobiet w obszarze polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej, współpracę z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w mieście. Rada będzie inicjować i wspierać akcje społeczne, szkolenia, debaty, konferencje oraz programy i kampanie społeczne, podnoszące świadomość społeczną w zakresie praw kobiet.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie