Plakat - Bez barier na rynku pracy
12.04.2023

Bez barier na rynku pracy

Projekt „Bez barier na rynku pracy” realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach zlecenia realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kierunek pomocy: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY; Typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

 

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodową i zwiększyć zdolność do zatrudnienia (wyrażona osiągniętymi wskaźnikami) u 36 osób należących do grupy docelowej (w całym projekcie 72 osoby) osiągnięta od 01.07.2022 do 31.03.2023 (w całym projekcie do 31.12.2023) poprzez realizacje kompleksowego wsparcia (poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy) dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną / osoby z zaburzeniami psychicznymi;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).


Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, tj.:
ETAP I: 01.07.2022 r. – 31.03.2023 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 36;
ETAP II: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r. Liczba osób otrzymujących wsparcie: 36.

Plakat - Bez barier na rynku pracy.png [594.12 KB]

Teren realizacji projektu: Województwo Lubelskie oraz Podkarpackie

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU: - min. 18 osób z GD w całym projekcie zostanie zatrudnionych (tj. min. 25% beneficjentów ostatecznych projektu), w tym min. 6 osoby utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia.


Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nazwa zadania: Bez barier na rynku pracy
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 609 915,92 zł
Całkowita wartość projektu: 677 684,36 zł

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie