obraz.png
11.10.2023

Zaproszenie do Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na tworzenie Strategii ZIT MOF Krosno odpowiadającej na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe obszaru realizacji ZIT czyli Miasta Krosna, Gminy Chorkówka, Gminy Jedlicze, Gminy Korczyna, Gminy Krościenko Wyżne, Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Wojaszówka - zgłoś się!

 

Nabór kandydatów na członków Rady Programowej przedłużamy do dnia 20 października 2023 roku włącznie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członków Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: ri@um.krosno.pl, w tytule e-mail wpisując: „Nabór na członków Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, 38–400 Krosno, z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno—Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów”;
  3. bezpośrednio do Biura Obsługi Obywatela w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a (Parter), 38-400 Krosno, w godzinach pracy Urzędu, z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno—Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów”.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu (decyduje data wpływu) pozostaną bez rozpatrzenia.

Rada Programowa ds. Strategii ZIT MOF Krosno stanowić będzie forum współpracy i dialogu z organami gmin MOF w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021–2027 oraz będzie pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Krosna, jako reprezentanta Lidera Porozumienia. Celem działania Rady Programowej jest zapewnienie zwiększenia włączenia społecznego w opracowanie i realizację Strategii ZIT MOF Krosno.

  • Formularz zgłoszeniowy na członków Rady Programowej ds. Strategii ZIT MOF Krosno
  • Regulamin Rady Programowej do spraw strategii ZIT MOF Krosno w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail: ri@um.krosno.pl

Załączniki:

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie