PJ.0143.PI-OS-12.2016 Dotacja dla osób fizycznych na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

 

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek do Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub ul. Staszica 2 według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa: zwolnione z opłaty skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Staszica 2

38-400 Krosno

pok. nr 15 
tel. 13 47 43 666

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Nabór wniosków – do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
Odbiór odpadów zawierających azbest – do końca roku kalendarzowego.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Urząd Miasta po wyłonieniu uprawnionego wykonawcy i podpisaniu z nim umowy odbiera od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Krosna odpady zawierające azbest.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek w sprawie usunięcia odpadów zawierających azbest. 

7. Podstawa prawna:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krosna na lata 2009 – 2032 przyjęty uchwałą Nr VIII/107/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011 r.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Nie dotyczy.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek - formularz PJ.0143-F-KS-07.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Informacje na temat postępowania z azbestem można znaleźć na stronie http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/azbest/

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Krosna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Krosna, z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie