Zaświadczenie o dostępie działki do drogi publicznej

ZAŚWIADCZENIE O DOSTĘPIE DZIAŁKI DO DROGI PUBLICZNEJ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • osobiście w:

Wydziale Drogownictwa
ul. Staszica 2, pokój nr 14
tel. 13 47 43 618

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia według wzoru wraz z wymaganymi załącznikami.

POBIERZ WNIOSEK

 

 

 

 

2. Odbierz zaświadczenie

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od zaświadczenia w wysokości 17,00 zł.
  • W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

PŁATNOŚCI:

  • w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA
  • za wydanie zaświadczenia (17,00 zł)
  • za pełnomocnictwo (17,00 zł)

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnych wniosków maksymalny termin załatwienia sprawy to 7 dni.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych brakami we wnioskach lub z przyczyn niezależnych termin może się przedłużyć o czym zostaniesz powiadomiony pisemnie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

  • Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna w Wydziale Drogownictwa przy ul. Staszica 2, pok. 14.
  • Wysyłka na wskazany we wniosku adres za pośrednictwem operatora pocztowego.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie