WYDZIAŁ EDUKACJI

IMG_9938_20210426114505.jpg [153.89 KB]MARLENA GIERUCKA
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: edu@um.krosno.pl
pokój 325 (III piętro)

 

 


REFERAT ANALIZ I PLANOWANIA

ADRIANNA FRYDRYCH
Zastępca Naczelnika
pokój nr 327 (III piętro)
tel. 13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

MAGDALENA ŁUCKA
pokój nr 327 (III piętro)
tel. 13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

IWONA CHORZĘPA
pokój nr 327 (III piętro)
tel. 13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie kontroli zarządczej sposobu realizacji celów i zadań (zgodność z prawem, terminowość, efektywność, oszczędność) przez nadzorowane miejskie jednostki organizacyjne oświaty (drugi poziom kontroli zarządczej),
 • realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu i wykonywaniem budżetu miasta w zakresie oświaty,
 • analiza finansowych potrzeb miejskich jednostek organizacyjnych oświaty oraz monitoring wydatków jednostek oświatowych, w tym bieżąca analiza i monitoring bonu finansowego,
  obsługa systemu informacji oświatowej dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych oświaty działających w mieście.

MAGDALENA FORYŚ
pokój nr 327 (III piętro)
tel. 13 47 433 27

ZAKRES SPRAW:

 • udzielanie oraz rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych,
 • ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
 • odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROJEKTÓW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

ALEKSANDRA KROWICKA
pokój nr 324 (III piętro)
tel. 13 47 433 24

ZAKRES SPRAW:

 • nadzorowanie remontów i inwestycji prowadzonych przez podległe jednostki,
 • nadzorowanie stanu technicznego i bieżącego utrzymania obiektów oświatowych oraz gospodarowania mieniem,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania i obsługi środków unijnych, rządowych oraz pochodzących z innych źródeł,
 • nadzorowanie działań profilaktycznych,
 • koordynacja działań związanych z dowozem dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • miejskie inicjatywy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa,
 • program stypendialny miasta Krosna.

GABRIELA ZAWADA
pokój nr 324 (III piętro)
tel. 13 47 433 24

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Krośnie,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
 • koordynowanie i analiza umów najmu i użyczenia zawieranych przez jednostki oświatowe,
 • miejskie inicjatywy społeczno-edukacyjne, w tym profilaktyka bezpieczeństwa,
 • pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

REFERAT ORGANIZACJI I JAKOŚCI EDUKACJI

ANNA SZAJNA
pokój nr 329 (III piętro)
tel. 13 47 433 29

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad działalnością szkół ponadpodstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół ponadpodstawowych,
 • szkolnictwo zawodowe.

URSZULA PITRUS
pokój nr 329 (III piętro)
tel. 13 47 433 29

ZAKRES SPRAW:

 • kształcenie specjalne,
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
 • awans zawodowy nauczycieli,
 • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

ALDONA SOBAŚ
pokój nr 328 (III piętro)
tel. 13 47 433 28

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad działalnością przedszkoli miejskich i szkół podstawowych,
 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją dzieci do przedszkoli miejskich.

DIANA CHORZĘPA
pokój nr 328 (III piętro)
tel. 13 47 433 28

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw związanych z rekrutacją uczniów do szkół podstawowych,
 • nadzór nad działalnością szkół podstawowych.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie