STANOWISKO DO SPRAW ANALIZ

Jolanta Jamroży (2) (2500x1644).jpg [865.16 KB]JOLANTA JAMROŻY
Stanowisko ds. analiz
pokój nr 104 (I piętro)
tel. 13 47 431 04ZAKRES SPRAW:

  • analizy finansowe i organizacyjne w zakresie procesów i zadań realizowanych przez Miasto w celu ich optymalizacji,
  • monitorowanie i analiza stopnia realizacji wyznaczonych celów oraz osiąganych wskaźników i mierników przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krosna,
  • analiza i opiniowanie wskazanych propozycji zmian budżetu Miasta oraz wpływu proponowanych działań na budżet Miasta,
  • współpraca z Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami w zakresie optymalizacji pozyskiwanych dochodów oraz ponoszonych kosztów zadań, w tym analizy stopnia realizacji porozumień międzygminnych w zakresie pozyskanych dotacji,
  • wydawanie opinii na temat sprawozdań i analiz przedstawianych przez spółki komunalne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie